Kandi- ja maisteriohjelmat

Molekyylibiotieteet

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Molekyylibiotieteet

Haluaisitko tuntea eliöiden toimintaa ohjaavia geneettisiä ja biokemiallisia mekanismeja? Tiedätkö miten ravintoaineet vaikuttavat terveyteesi? Haluatko oppia ymmärtämään, miksi solut ja kudokset vanhenevat? Haluaisitko tutkia SARS-CoV-2 ja muita viruksia ja olla kehittämässä niihin testejä ja rokotteita? 

Molekyylibiotieteiden kandiohjelmassa saat laajan ja monipuolisen pohjan biokemiasta, perinnöllisyystieteestä ja mikrobiologiasta ja niiden soveltamisesta tutkimuksessa ja teollisuudessa.  

Laboratoriomenetelmien ja tietotekniikan kehittymisen myötä biologisen tiedon määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Molekyylibiotieteellinen koulutus antaa vahvan pohjan tämän tiedon soveltamiseen mm. lääketieteessä, biotekniikkaa hyödyntävässä teollisuudessa, maa- ja metsätaloudessa sekä bio-, elintarvike- ja ravitsemustieteissä. 

Molekyylibiotieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuasi 

  • tunnet keskeiset eliöiden toimintaa ja rakentumista ohjaavat geneettiset, biokemialliset ja solubiologiset mekanismit 
  • tunnet keskeisten ravintoaineiden vaikutukset ja ruokavalion yhteyden terveyteesi 
  • sinulla on hyvät valmiudet laboratorio- ja tietoteknisten menetelmien käytölle biotieteissä 
  • ymmärrät teoreettisen tiedon ja käytännön sovellusten välisen yhteyden mm. bio- ja elintarviketeknologiassa 
  • ymmärrät tieteellisen tiedon ja tutkimuksen luonteen ja osaat hahmottaa ja kuvata biologisia ilmiöitä luonnontieteen käsittein ja termein 
  • ymmärrät fysikaalis-kemiallisten ja kvantitatiivisten tarkastelujen merkityksen biologiassa 
  • osaat lukea ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä ja tehdä ryhmä- ja projektitöitä 

Molekyylibiotieteiden kandidaattitutkinto antaa kelpoisuuden lukuisiin bioalan maisteriohjelmiin (ks. jatko-opintomahdollisuudet) ja tätä kautta valmiuden mielenkiintoisiin asiantuntijatehtäviin mm. yliopistoissa, yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa. Esimerkiksi saat valmiudet kouluttautua biologian aineenopettajaksi, tutkijaksi, geneetikoksi, mikrobiologiksi, bioinformaatikoksi tai sairaalakemistiksi. 

Lisätietoa opiskelusta löydät molekyylibiotieteiden kandiohjelman sivuilta.

Uramahdollisuudet

Molekyylibiotieteellinen koulutus antaa valmiudet moniin mielenkiintoisiin asiantuntijatehtäviin yliopistoissa, yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa. Yleensä kaikki kandidaattitutkinnon suorittaneet jatkavat maisteriopintoihin. Esimerkkejä asiantuntijatehtävistä ovat tutkija, molekyyligeneetikko, tiedetoimittaja, biologian aineenopettaja, mikrobiologi, neuvotteleva virkamies, lääketieteellinen asiantuntija. 

Uratarinoita maisteriksi valmistumisen jälkeen.

Kaksikielisen tutkinnon (Tvex) myötä Helsingin yliopisto tarjoaa sinulle ainutlaatuisen osaamisen ja mahdollisuuden erottautua työmarkkinoilla oman alasi kielitaitoisena asiantuntijana. Tvexillä osoitat oman tieteenalasi hallintaa suomeksi ja ruotsiksi. Kielitaitoisista asiantuntijoista on suuri kysyntä. Opiskelemalla eri kielillä parannat uramahdollisuuksiasi sekä Suomessa että ulkomailla. Tvex-opiskelijana opiskelet sekä suomen- että ruotsinkielisissä ympäristöissä ja sinulla on hyvät mahdollisuudet verkostoitua yli kielirajojen jo opintojen aikana. Tvexin suorittaminen on vapaaehtoista ja voit tutustua ja ilmoittautua siihen aloitettuasi opinnot.

Pätevyys

Molekyylibiotieteiden kandiohjelmassa voi opiskella biologian aineenopettajaksi. Molekyylibiotieteiden sekä opetettavien aineiden opinnot (biologia ja toinen opetettava aine, esimerkiksi kemia) sisältyvät kandidaatin tutkintoon. Aineenopettajan pätevyyden saa kuitenkin vasta, kun maisterintutkinto ja siihen sisällytettävät opettajan pedagogiset opinnot (60 op) on suoritettu. 

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu