Kandi- ja maisteriohjelmat

Maataloustieteiden kandiohjelma

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Maataloustieteiden kandiohjelma

Haluaisitko oppia soveltamaan uusinta tietoa ja teknologiaa viljelykasvien ja kotieläinten kestävään tuotantoon? Tai ymmärtää miten biotekniikkaa ja automaatiota voidaan hyödyntää ruoan- ja energiantuotannossa? Löydä oma alasi ja tule opiskelemaan Maataloustieteiden kandiohjelmaan, niin saat valmiudet kasvaa asiantuntijaksi näillä tärkeillä aloilla!

Maataloustieteet soveltavat biologiaa, kemiaa, fysiikkaa ja taloustiedettä ruoan- ja energiantuotantoon, jotka ovat ihmiskunnan tulevaisuuden suurimpia haasteita sekä kotimaassa että globaalisti. Tulevaisuuden ekologisesti ja taloudellisesti kestävä ruoantuotanto ja muu pelto- ja puutarhabiomassojen käyttö biotaloudessa perustuu tutkittuun tietoon. Ohjelma sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita löytämään ratkaisuja näihin tulevaisuuden suuriin kysymyksiin!

Näillä biotalousaloilla tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisia osaajia, joille Suomessa yliopistotasoista koulutusta tarjoaa vain Helsingin yliopisto!  

Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi 

 • tunnet maatalous- ja puutarhatuotannon keskeiset teoriat ja käsitteet sekä osaat kuvata tuotannon edellytykset ja haasteet 
 • osaat arvioida tuotannon kestävyyttä ja ympäristövaikutuksia 
 • osaat kuvata maatalous- ja puutarha-alan kehityssuuntia ja yhteiskunnallista merkitystä 
 • sinulla on perusvalmiudet vuorovaikutukseen ja viestintään, kriittiseen ajatteluun ja argumentaatioon, projektityöskentelyyn, ongelmanratkaisuun sekä kansainvälistymiseen 
 • osaat hankkia ja tulkita oman alasi tieteellistä tutkimustietoa ja esittää sitä suullisesti ja kirjallisesti 
 • sinulla on hyvät valmiudet syventää osaamistasi valitsemassasi maisterivaiheen opintosuunnassa, jotka ovat kasvintuotantotieteet, kotieläintiede, maatalousekonomiaagroteknologia ja maaperä- ja ympäristötiede

Uramahdollisuudet

Maataloustieteiden kandiohjelmassa kandidaatin tutkinnon suorittaneet jatkavat yleensä opintoja maisterivaiheeseen (ks. jatko-opintomahdollisuudet), josta valmistuttua siirrytään työelämään tai tohtoriopintojen pariin.  

Alalta valmistuneet maisterit ovat työllistyneet hyvin ja sijoittuneet asiantuntija-, opetus-, tutkimus-, kehitys-, neuvonta-, esimies- ja johtotehtäviin Suomessa tai ulkomailla mm. seuraaville aloille 

 • Tutkimus- ja tuotekehitystehtävät (yliopistot, tutkimuslaitokset, yritykset, teollisuus) 
 • Hallinto- ja asiantuntijatehtävät (ministeriöt, valvontavirastot, EU, FAO) 
 • Liike-elämä ja johtajuus (yritykset) 
 • Opetus-, koulutus- ja neuvontatehtävät (yliopistot, ammattikorkeakoulut, järjestöt, kehitysyhteistyöprojektit) 
 • Viestintätehtävät (yliopistot, media, yritykset, ministeriöt, järjestöt) 
 • Yrittäjyys (oma yritys) 

Vaikka tämän koulutusohjelman ensisijainen opetuskieli on suomi, kannustamme sinua, mahdollisuuksiesi mukaan, osallistumaan myös ruotsinkieliseen ja muun kieliseen opetukseen opintojesi aikana. Monikielinen opiskelu kehittää kielitaitojasi ja parantaa mahdollisuuksiasi työskennellä myös ruotsiksi ja vierailla kielillä valmistuttuasi. Näin voit edistää asemaasi työmarkkinoilla. Kielitaitoisista asiantuntijoista on suuri kysyntä. Lisäksi mahdollisen kaksikielisen tutkinnon (TvEx) myötä Helsingin yliopisto tarjoaa sinulle ainutlaatuisen osaamisen ja mahdollisuuden erottautua työmarkkinoilla oman alasi kielitaitoisena asiantuntijana.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Helsinki
 • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu