Kandi- ja maisteriohjelmat

Kasvatustieteiden kandiohjelma: varhaiskasvatuksen opettaja

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Kasvatustieteiden kandiohjelma: varhaiskasvatuksen opettaja

  • Kiinnostaako sinua kasvatus, koulutus, opetus ja oppiminen? 
  • Haluatko työskennellä kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttävissä tehtävissä ja valmistua varhaiskasvatuksen opettajaksi? 

Koulutusohjelmasi on silloin kasvatustieteiden kandiohjelma, jossa varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta on yksi hakukohde ja opintosuunta. Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa suoritettava kandidaatin tutkinto antaa pätevyyden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja siihen kuuluvassa esiopetuksessa.  

Valmistuttuasi varhaiskasvatuksen opettajaksi:  

  • voit toimia varhaiskasvatuksen opettajana varhaiskasvatuksessa ja siihen sisältyvässä kuusivuotiaille suunnatussa esiopetuksessa.  
  • osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida pienten lasten kasvatus- ja opetustoimintaa.  
  • olet lapsen kasvun, kehityksen, oppimisen sekä lapsuuden ilmiön asiantuntija.  
  • osaat havainnoida, ymmärtää, ohjata, opettaa ja arvioida lasta ja lapsiryhmää yksilöllisesti ja yhteisöllisesti.  
  • sinulla on valmiudet varhaiskasvatuksen analysointiin ja monipuoliseen arviointiin sekä oman varhaiskasvatuksen opettajan työsi arviointiin. 

Kasvatustieteiden kandiohjelma antaa sinulle perustiedot ja -taidot tieteenalan luonteesta, keskeisistä teorioista, käsitteistä ja tutkimusmenetelmistä. Ymmärrät teorian ja käytännön välisen suhteen ja osaat soveltaa tieteellistä ajattelu- ja toimintatapaa erilaisissa tehtävissä.   

Koulutusohjelman opetus perustuu uusimpaan, korkeatasoiseen kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimukseen. Opetustavat ovat monipuolisia ja innostavia.  

Kanditutkinnon suoritettuasi sinulla on hyvät valmiudet sekä opintojen jatkamiseen, että saavutetun osaamisen ja ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. 

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa on kuusi suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä opintosuuntaa. Jokainen opintosuunta on oma hakukohteensa. Opiskelija suorittaa opintonsa ja tutkintonsa siinä opintosuunnassa, johon on tullut valituksi.  

Suomenkieliset opintosuunnat ovat erityispedagogiikka, kotitalousopettaja, käsityönopettaja, luokanopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja sekä yleinen ja aikuiskasvatustiede.  

Ruotsinkieliset opintosuunnat ovat allmän pedagogik och vuxenpedagogik,  lärare inom småbarnspedagogik ja klasslärare.

Uramahdollisuudet

Varhaiskasvatuksen opettajat työllistyvät erinomaisesti ja erityisesti pääkaupunkiseudulla työtilanne on varhaiskasvatuksen opettajilla erittäin hyvä. Valmistuttuasi varhaiskasvatuksen opettajaksi pääset nopeasti kiinni työelämään. Varhaiskasvatuksen opettajat työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä varhaiskasvatuksessa ja siihen sisältyvässä kuusivuotiaille suunnatussa esiopetuksessa. Osa varhaiskasvatuksen opettajista työskentelee erilaisissa varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta edellyttävissä tehtävissä, kuten esimerkiksi julkishallinnossa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan suuntautumisvaihtoehtoon opinto-oikeuden saaneet voivat työskennellä myös varhaiskasvatuksen erityisopettajina. Kandidaatin tutkinnon suorittaminen on edellytyksenä maisterin tutkinnon suorittamiselle. 

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu