Kandi- ja maisteriohjelmat

Kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja

  • Kiinnostaako sinua kasvatus, koulutus, opetus ja oppiminen?
  • Haluatko työskennellä luokanopettajana?
  • Onko tavoitteenasi valmistua monipuoliseksi kasvatusalan osaajaksi ja asiantuntijaksi?

Koulutusohjelmasi on silloin kasvatustieteiden kandiohjelma, jossa luokanopettajan opintosuunta on yksi hakukohde ja opintosuunta. 

Luokanopettajan opintosuunnan tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia, yhteiskuntatietoisia ja vuorovaikutustaitoisia kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen asiantuntijoita. Luokanopettajan opintosuunnassa suoritettavat kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot antavat yhdessä luokanopettajan kelpoisuuden.  

Valmistuttuasi luokanopettajaksi 

  • voit toimia luokanopettajana perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 sekä esiopetuksessa 
  • tunnet kasvatusvastuusi, osaat ylläpitää ammattitaitoasi ja kehittää omaa työtäsi 
  • sinulla on valmiudet yhteistyöhön kouluyhteisön jäsenten, oppilaiden, heidän vanhempiensa sekä muiden yhteiskunnan tahojen kanssa. 

Kestävä kehitys, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä moninaisuus ovat koulutusta läpäiseviä periaatteita. Saat valmiudet kasvattaa alakoulun oppilaita yhteistyössä huoltajien kanssa sekä opettaa koulussa opetettavia oppiaineita ja tarkastella kriittisesti muuttuvaa yhteiskuntaa sekä kasvatuksen ja koulutuksen asemaa siinä. Opettajana kykenet perusteltuun itsenäiseen pedagogiseen ajatteluun, oman työn ja yhteisön toiminnan tutkimiseen ja kehittämiseen sekä opetussuunnitelmatyöhön, yhteistyöhön muiden ammatillisten toimijoiden kanssa ja yhteiskunnalliseen toimintaan. Opiskelussa korostuvat yhteisölliset opiskelumuodot.  

Luokanopettajan opintosuunnan osaamistavoitteiden lisäksi opintojen aikana saat perustiedot ja -taidot tieteenalan luonteesta, keskeisistä teorioista, käsitteistä ja tutkimusmenetelmistä. Ymmärrät teorian ja käytännön välisen suhteen ja osaat soveltaa tieteellistä ajattelu- ja toimintatapaa erilaisissa tehtävissä.   

Koulutusohjelman opetus perustuu uusimpaan, korkeatasoiseen kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimukseen. Opetustavat ovat monipuolisia ja innostavia.   

Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi sinulla on hyvät valmiudet sekä opintojen jatkamiseen, että saavutetun osaamisen ja ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. 

Luokanopettajan opintosuunnassa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: kasvatustieteen ja kasvatuspsykologian suuntautumisvaihtoehdot. Opetuskieli on suomi, mutta opintoja voi olla tarjolla myös englanniksi.  

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa on kuusi suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä opintosuuntaa. Jokainen opintosuunta on oma hakukohteensa. Opiskelija suorittaa opintonsa ja tutkintonsa siinä opintosuunnassa, johon on tullut valituksi.  Kasvatustieteiden kandiohjelman suomenkieliset opintosuunnat ovat erityispedagogiikka, kotitalousopettaja, käsityönopettaja, luokanopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja sekä yleinen ja aikuiskasvatustiede.  

Kasvatustieteiden kandiohjelman ruotsinkieliset opintosuunnat ovat allmän pedagogik och vuxenpedagogik, lärare inom småbarnspedagogik ja klasslärare.

Uramahdollisuudet

Suurin osa luokanopettajista työskentelee aineenopettajina perusopetuksessa tai opetus- ja suunnittelutehtävissä aikuiskoulutuksessa. Opintosuunnasta valmistuneita työskentelee myös kaupan, tekniikan, teollisuuden ja median aloilla sekä muissa erityisasiantuntijatehtävissä esimerkiksi museoissa ja järjestöissä. Tutkintoon liittyvät valinnaiset opinnot ja kiinnostuneisuus vaikuttavat sijoittumiseen erilaisiin työtehtäviin. 

Pätevyys

Luokanopettajan opintosuunnassa suoritettu kasvatustieteen kandidaatin tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua maisteriopintoihin. Luokanopettajan opintosuunnassa suoritetut kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot antavat yhdessä kelpoisuuden käsityön aineenopettajan tehtäviin sekä teknisessä työssä että tekstiilityössä. 

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu