Sivuston käyttötapa: Mobiili

Historian maisteriohjelma

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
   
Lähiopetus
Helsinki
Itsenäiset maisteriohjelmat

Historian maisteriohjelma

Miksi opiskelisit historiaa? Vahva ymmärrys historiasta auttaa sinua navigoimaan monimutkaisessa globalisoituneessa maailmassa ja ymmärtämään historian roolia tutkimuksessa.  

Helsingin yliopiston historian maisteriohjelman opinnot kouluttavat sinut historian alan asiantuntijaksi sekä syventävät ja monipuolistavat yleistä historian tuntemustasi. Maisteriohjelma perehdyttää sinut poikkeuksellisen laaja-alaisesti eri tutkimusteemoihin, ilmiöihin ja aikakausiin. Lisäksi syvennyt maisteriopinnoissa siihen, miten historiaa tässä ajassa tutkitaan ja miten sitä on aiemmin tutkittu, niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.  

Erikoisalaamme ovat: 

 • poliittinen historia (Suomi, Skandinavia, Eurooppa, globaali historia) 
 • yritys- ja taloushistoria 
 • kaupunki- ja kulttuurihistoria 
 • keskiajantutkimus 
 • meri- ja mediahistoria 
 • sukupuoli- ja sosiaalihistoria 
 • paikallishistoriallinen tutkimus 
 • digitaaliset menetelmät historian tutkimuksessa 
 • aatteiden ja ideologioiden historia 
 • työmarkkina- ja psykohistoria 

Historian maisteriohjelmassa saadun koulutuksen avulla opit huomaamaan, että asioita ei pidä ottaa annettuina. Kriittisyytesi, omaehtoinen arvostelukykysi ja argumentaatiotaitosi kehittyvät. Historian opinnot antavat sinulle valmiudet käsitellä suuria tietomääriä ja löytää niistä oleellinen asiasisältö. Harjaannut erottamaan pääasiat sivuseikoista ja opit asettamaan asiat ja ilmiöt moninaisiin yhteyksiinsä. Opiskelu auttaa sinua kehittämään persoonallista päättelykykyäsi, ja tarkastelemaan maailmaa ja yhteiskunnallisia ilmiöitä luovasti ja tarpeen vaatiessa kriittisesti. Arkisto- ja lähdetyöskentely harjaannuttavat taitojasi lukea erikielisiä, menneistä ajoista kertovia aineistoja. 

Laaja-alaisuutensa vuoksi historian opinnot antavat sinulle monenlaisia valmiuksia työelämään. Historian opinnoissa saamasi ammattitaito ei liity vain yhteen ammattiin. Kun työmarkkinat muuttuvat, uusien asioiden omaksumiskyky mahdollistaa suuntautumisesi vaihteleville työurille ja voit sijoittua hyvinkin erilaisille elämänaloille.

Uramahdollisuudet

Mille uralle voit historian maisteriohjelmasta valmistuttuasi päätyä? Maisteriohjelmassa opiskelleet sijoittuvat muun muassa opetus- ja koulutussektorille sekä kuntien ja valtion opetus- ja kulttuurihallinnon tehtäviin. Opiskelu pätevöittää moniin yhteiskunnallisiin tehtäviin koulutuksen ja tutkimuksen, arkisto-, kirjasto- ja museolaitoksen, kulttuuri- ja sivistystoimen, media- ja tiedotusalan, diplomatian ja kansainvälisten organisaatioiden piirissä. 

Historian maisteriopintoja ovat suorittaneet myös monet politiikan, elinkeinoelämän ja hallinnon asiantuntijatehtävissä toimivat sekä kansalaisjärjestöaktiivit. Näillä aloilla asiantuntijatehtävissä työskenteleviltä edellytettäviä ominaisuuksia ovat esimerkiksi laajojen tietokokonaisuuksien hallinta, kyky analysoida asioita ja ilmiöitä sekä hyvät argumentointi- ja esittämisvalmiudet.  

Maisteriohjelman opintoihin sisältyy tiivis ja monipuolinen yhteys työelämään. Historiasta valmistuneet alumnit käyvät kertomassa maisteriohjelman opiskelijoille omista opinto- ja urapoluistaan. Historiasta valmistuneisiin alumneihin voit käydä tutustumassa 375 humanistia -sivustolla, jonka Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta laati vuonna 2015 yliopiston 375 juhlavuoden kunniaksi. Tutustu humanisteihin! Heidän joukossaan ovat esimerkiksi historiasta valmistuneet ulkomaantoimittaja Janne Hopsu ja kustannuspäällikkö Outi Karemaa.

Myös opintojen aikainen opiskelijajärjestötoiminta kannattaa: siihen osallistumalla kartutat monenlaisia työelämässä tarvittavia taitoja.

Pätevyys

Maisteriopinnot suoritettuasi sinulla on filosofian maisterin tutkinto, joka on edelleenkin vaatimuksena monissa julkishallinnon tehtävissä ja joka voi olla työllistymisen edellytys myös yksityisellä sektorilla. 
 
Aineenopettajaksi valmistuvilla on omat kelpoisuusehtonsa. Saat aineenopettajan kelpoisuuden, kun sinulla on suoritettuina: 

 • opetettavan aineen opinnot (ensimmäisestä opetettavasta aineesta oman tieteenalasi perus-, aine- ja syventävät opinnot; lisäksi voit suorittaa toisesta opetettavasta aineesta valinnaisina opintoina perus- ja aineopinnot osana kandintutkintoa tai erillisinä opintoina maisterintutkinnon jälkeen), 
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op) ja  
 • ylempi korkeakoulututkinto (esim. FM). 

Huom! Aineenopettajaksi valmistuvien koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin opintoihin kandidaatin tutkinnon suoritusaikana. Vain maisterin tutkintoa suorittamaan valitut eivät voi hakea tutkinnonsuoritusaikana opettajan pedagogisiin opintoihin. Maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot maksuttomina erillisinä opintoina. 

Voit hankkia pätevyyden myös muille ammattialoille, kuten esimerkiksi museoalalle, suorittamalla riittävän määrän kyseisen aineen opintoja.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto 

Voit opiskella Helsingin yliopistossa 33 kandi- ja 33 maisteriohjelmassa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi yliopistossa voi opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science. Englanninkielisiä maisteriohjelmia yliopistolla on 34. Lähes kaikissa koulutusohjelmissa on tarjolla useiden tieteenalojen sisältöjä....


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto