Oikeustiede

Oikeustiede

Oikeustiede

Onko unelma-ammattisi asianajaja, ihmisoikeusjuristi, korkeimman oikeuden tuomari, kunnanjohtaja, presidentti tai vaikka YK:n pääsihteeri? Oikeustiede on historiallisesti yliopistolaitoksen perustavimpia osia. Sovelletulla oikeustieteellä on poikkeuksellisen suora yhteiskunnallinen merkitys. Oikeustiede siis paitsi muokkaa kulttuuria myös normittaa sitä.

Näyttää 1-30 yhteensä 30 tulosta
Koulutukset Paikkakunta sort Oppilaitokset sort
BA (Honours) Social Policy and Criminology Verkko- tai etäopiskelu The Open University
Bachelor of Laws (Honours) Verkko- tai etäopiskelu The Open University
Bachelor's programme in Law Tallinna Tallinn Law School, Tallinnan teknillinen yliopisto
Bachelor's Programme in Law | Bachelor of Arts Useita (2) Tallinnan yliopisto
BSc (Honours) Criminology and Psychological Studies Verkko- tai etäopiskelu The Open University
Handelsrätt Turku Åbo Akademi
KILROY: Bond University Gold Coast KILROY
KILROY: Bournemouth University Bournemouth KILROY
KILROY: California State University San Marcos San Marcos KILROY
KILROY: Monash University Melbourne KILROY
KILROY: University of Auckland Auckland KILROY
KILROY: University of Otago Dunedin KILROY
KILROY: University of the Sunshine Coast Sunshine Coast KILROY
KILROY: University of the West of England (UWE) Bristol KILROY
Magisterutbildning i handelsrätt Useita (2) Hanken | Svenska handelshögskolan
Master of Laws Verkko- tai etäopiskelu The Open University
Master's Programme in Intellectual Property Law Helsinki Hanken | Svenska handelshögskolan
Master's Programme in International Business Law | Master of Arts Useita (2) Tallinnan yliopisto
Master's programme in Law Tallinna Tallinn Law School, Tallinnan teknillinen yliopisto
Oikeustiede Useita (2) Helsingin yliopisto
Oikeustiede Rovaniemi Lapin yliopisto
Oikeustiede Turku Turun yliopisto
Oikeustieteen opinnot Tallinnassa tai Helsingissä Useita (2) Veridium Education
Oikeustieteet Joensuu Itä-Suomen yliopisto
Privat-, offentlig- och folkrätt Turku Åbo Akademi
Rättsnotarie Turku Åbo Akademi
Talousoikeus Vaasa Vaasan yliopisto
Universidad Europea De Madrid Useita (3) HeiHei! Travel
Ympäristöpolitiikka ja -oikeus Joensuu Itä-Suomen yliopisto
Yritysjuridiikan maisteriopinnot Helsinki Aalto-yliopisto
  • Haastattelu
Näyttää 1-30 yhteensä 30 tulosta
 

Oikeustiede -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Juristin tutkinto on perinteisten työtehtävien ohella portti erittäin monipuolisiin mahdollisuuksiin, sillä useat sekä yksityisen että julkisen sektorin huippupaikat työllistävät juristeja. Suomessa juristin koulutus on viisi vuotinen oikeustieteen maisterin tutkinto. Voit hakea oikeustieteen alan koulutuksia alta tai lukea lisää oikeustieteen opinnoista. Onnea koulutuksesi löytämiseen!

Oikeustieteen opiskelu

Oikeustieteen opiskelija perehtyy Suomen oikeudelliseen järjestelmään, julkisoikeudellisiin ja yksityisoikeudellisiin oikeudenaloihin sekä oikeuden yleistieteisiin. Opintojen tavoitteena on kouluttaa opiskelijoita vaativiin kansallisiin ja kansainvälisiin oikeudellista asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin.

Opetuksessa korostuvat oikeudellisten ongelmien hahmottamiseen ja ratkaisemiseen liittyvien valmiuksien kehittäminen, monipuolinen argumentaatio ja vuorovaikutustaidot. Opinnoissa tutustutaan mm. kauppa-, esine-, perhe-ja jäämistö-, velvoite-, työ-, ympäristö-, rikos, eurooppa- sekä kansainväliseen oikeuteen.

Oikeustieteellisiä aineita voi opiskella myös kauppatieteellisellä ja yhteiskuntatieteellisellä koulutusalalla. Kauppatieteissä on mahdollista opiskella oikeudenaloja, jotka liittyvät läheisesti yritystoimintaan. Pääaineekseen voi valita esimerkiksi yritysjuridiikan tai vero-oikeuden. Juridiikan ja kauppatieteiden opinnot yhdistäneitä nimitetään "lakiekonomeiksi". Lakiekonomit voivat sijoittua yritysten talous- ja henkilöstöhallintoon sekä erilaisiin esimies- ja asiantuntijatehtäviin.

oikeustiede

Oikeustieteen valintakoe

Oikeustieteen valintakoe edellyttää hyvin paljon suoraa lukemista. Valintakoemateriaali on perinteisesti ollut laaja ja kokeessa on edellytetty materiaalin kattavaa ja tarkkaa osaamista. Ulkoa pitääkin osata paljon, mutta ei kaikkea. Toisaalta sitä, mitä pitää osata ulkoa, pitää myös osata soveltaa joustavasti. Tiedon monipuolisen ja moniulotteisen soveltamisen vaatimukset ovat kasvaneet kokeissa vuosi vuodelta.

Työtehtävät ja -paikat

Oikeustieteilijöitä työllistävät ennen kaikkea oikeuslaitos, valtionhallinto, asianajotoiminta ja elinkeinoelämä. Perinteisiä juristin ammatteja ovat tuomari, asianajaja, syyttäjä ja opettaja. Lakimiehiä tarvitaan myös yrityksissä tai teollisuuslaitoksissa etenkin yritysjuridiikan asiantuntijoina. Myös oman asianajotoimiston perustaminen on yleistä. Juristien muita tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi nimismies, henkikirjoittaja, verojohtaja ja kaupunginvouti.

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet oikeusnotaarit työskentelevät esimerkiksi oikeusaputoimistoissa ja muissa viranomaisissa tai asianajaja- tai lakiasiaintoimistoissa hallinto- ja asiantuntijatehtävissä. Oikeustieteen maisteri voi suorittaa tuomioistuinharjoittelun eli auskultoida, mikä tarkoittaa arvostetun varatuomarin arvonimen saamista. Asianajajista ja syyttäjistä suurin osa ja tuomareista lähes kaikki ovat varatuomareita.

Onnea oikeustieteen opintoihisi!

Vertaile koulutuksia