Sivuston käyttötapa: Mobiili

Oikeustiede

Oikeustiede

Oikeustiede

Onko unelma-ammattisi asianajaja, ihmisoikeusjuristi, korkeimman oikeuden tuomari, kunnanjohtaja, presidentti tai vaikka YK:n pääsihteeri? Oikeustiede on historiallisesti yliopistolaitoksen perustavimpia osia. Sovelletulla oikeustieteellä on poikkeuksellisen suora yhteiskunnallinen merkitys. Oikeustiede siis paitsi muokkaa kulttuuria myös normittaa sitä.

Näyttää 1-14 yhteensä 14 tulosta
Koulutukset Paikkakunta Oppilaitokset
BA (Honours) Social Policy and Criminology Verkko- tai etäopiskelu The Open University
Bachelor of Laws (Honours) Verkko- tai etäopiskelu The Open University
Bachelor's Programme in Law Useita (2) Tallinnan yliopisto
BSc (Honours) Criminology and Psychological Studies Verkko- tai etäopiskelu The Open University
Julkisoikeus Joensuu Itä-Suomen yliopisto
Master of Laws Verkko- tai etäopiskelu The Open University
Oikeustiede Useita (2) Helsingin yliopisto
Oikeustiede Rovaniemi Lapin yliopisto
Oikeustiede Turku Turun yliopisto
Oikeustieteellinen ala Joensuu Itä-Suomen yliopisto
Oikeustieteen opinnot Tallinnassa tai Helsingissä Useita (2) Veridium Education
Universidad Europea De Madrid Useita (3) HeiHei! Travel
Utbildningslinjen för rättsnotarie Turku Åbo Akademi
Yritysjuridiikan maisteriopinnot Helsinki Aalto-yliopisto
Näyttää 1-14 yhteensä 14 tulosta
 

Oikeustiede -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Juristin tutkinto on perinteisten työtehtävien ohella portti erittäin monipuolisiin mahdollisuuksiin, sillä useat sekä yksityisen että julkisen sektorin huippupaikat työllistävät juristeja. Suomessa juristin koulutus on viisi vuotinen oikeustieteen maisterin tutkinto. Voit hakea oikeustieteen alan koulutuksia alta tai lukea lisää oikeustieteen opinnoista. Onnea koulutuksesi löytämiseen!

Oikeustieteen opiskelu

Oikeustieteen opiskelija perehtyy Suomen oikeudelliseen järjestelmään, julkisoikeudellisiin ja yksityisoikeudellisiin oikeudenaloihin sekä oikeuden yleistieteisiin. Opintojen tavoitteena on kouluttaa opiskelijoita vaativiin kansallisiin ja kansainvälisiin oikeudellista asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin.

Opetuksessa korostuvat oikeudellisten ongelmien hahmottamiseen ja ratkaisemiseen liittyvien valmiuksien kehittäminen, monipuolinen argumentaatio ja vuorovaikutustaidot. Opinnoissa tutustutaan mm. kauppa-, esine-, perhe-ja jäämistö-, velvoite-, työ-, ympäristö-, rikos, eurooppa- sekä kansainväliseen oikeuteen.

Oikeustieteellisiä aineita voi opiskella myös kauppatieteellisellä ja yhteiskuntatieteellisellä koulutusalalla. Kauppatieteissä on mahdollista opiskella oikeudenaloja, jotka liittyvät läheisesti yritystoimintaan. Pääaineekseen voi valita esimerkiksi yritysjuridiikan tai vero-oikeuden. Juridiikan ja kauppatieteiden opinnot yhdistäneitä nimitetään "lakiekonomeiksi". Lakiekonomit voivat sijoittua yritysten talous- ja henkilöstöhallintoon sekä erilaisiin esimies- ja asiantuntijatehtäviin.

oikeustiede

Oikeustieteen valintakoe

Oikeustieteen valintakoe edellyttää hyvin paljon suoraa lukemista. Valintakoemateriaali on perinteisesti ollut laaja ja kokeessa on edellytetty materiaalin kattavaa ja tarkkaa osaamista. Ulkoa pitääkin osata paljon, mutta ei kaikkea. Toisaalta sitä, mitä pitää osata ulkoa, pitää myös osata soveltaa joustavasti. Tiedon monipuolisen ja moniulotteisen soveltamisen vaatimukset ovat kasvaneet kokeissa vuosi vuodelta.

Työtehtävät ja -paikat

Oikeustieteilijöitä työllistävät ennen kaikkea oikeuslaitos, valtionhallinto, asianajotoiminta ja elinkeinoelämä. Perinteisiä juristin ammatteja ovat tuomari, asianajaja, syyttäjä ja opettaja. Lakimiehiä tarvitaan myös yrityksissä tai teollisuuslaitoksissa etenkin yritysjuridiikan asiantuntijoina. Myös oman asianajotoimiston perustaminen on yleistä. Juristien muita tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi nimismies, henkikirjoittaja, verojohtaja ja kaupunginvouti.

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet oikeusnotaarit työskentelevät esimerkiksi oikeusaputoimistoissa ja muissa viranomaisissa tai asianajaja- tai lakiasiaintoimistoissa hallinto- ja asiantuntijatehtävissä. Oikeustieteen maisteri voi suorittaa tuomioistuinharjoittelun eli auskultoida, mikä tarkoittaa arvostetun varatuomarin arvonimen saamista. Asianajajista ja syyttäjistä suurin osa ja tuomareista lähes kaikki ovat varatuomareita.

Onnea oikeustieteen opintoihisi!