Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kesän lisähaku on nyt käynnissä! Tutustu haussa oleviin koulutuksiin täällä!

Valtakunnallinen yhteishaku

Yhteishaku 2020

Mitä eroa on toisen asteen ja korkeakoulujen yhteishaulla? Milloin yhteishaussa voi hakea? Miten yhteishaussa haetaan?

Valtakunnallinen yhteishaku on hakujärjestelmä, jossa voit yhdellä lomakkeella hakea useampaan eri oppilaitokseen. Yhteishaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Hakulomake löytyy hakuaikoina Opintopolusta.

Keväällä on sekä toisen asteen yhteishaku että korkeakoulujen yhteishaku, syksyllä korkeakoulujen yhteishaku. Keväällä haussa olevat koulutukset alkavat seuraavana syksynä, syksyn haussa olevat koulutukset tammikuussa.

Toisen asteen yhteishaussa haetaan lukiokoulutukseen sekä ammatillisiin perusopintoihin. Korkeakoulujen yhteishaussa puolestaan hakukohteina ovat yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot. Jos olet jo suorittanut kandidaatin tutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon, voit hakea myös suoraan maisterikoulutuksiin tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Mikä ala sinua kiinnostaa? Haluatko työhön käytännönläheiselle vai teoreettiselle alalle? Jos et vielä tiedä mikä ala sinua kiinnostaa, voit tehdä ammatinvalintatestin.


TOISEN ASTEEN YHTEISHAKU:

Ammatilliset oppilaitokset ja lukiokoulutus

 • HAKUAIKA 18.2.–10.3.2020 klo 15.00
 • Mahdolliset pääsykokeet järjestetään huhti-toukokuussa
 • Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 25.6.2020
 • www.opintopolku.fi


Ammatilliset oppilaitokset

Ammatillisessa oppilaitoksessa voit opiskella tehokkaasti ja nopeasti käytännönläheiseen työhön. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin tai yliopistoihin. Suurimpaan osaan perustutkinnoista haetaan yhteishaussa. Nettihaku ohjaa ja tukee hakemista, tarkistaa syötetyt tiedot sekä antaa neuvoja eri kohdissa.


Lukiot

Lukiokoulutus on yleissivistävää koulutusta, josta voi jatkaa eteenpäin yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintoihin tai ammatillisen koulutuksen lukio- ja ylioppilaspohjaisiin opintoihin. Lukio-opinnot voi suorittaa niin nuorena kuin aikuisenakin.


Lisähaku ja jatkuva haku

Lukiot järjestävät omia hakuja kevään yhteishaussa vapaiksi jääneille opiskelupaikoille. Tällä lisähaulla ei ole varsinaista päättymispäivää, vaan haku on avoinna niin kauan kuin paikkoja on avoinna.

Ammatilliseen koulutukseen voit hakea ympäri vuoden jatkuvassa haussa. Oppilaitokset päättävät itse, milloin haku on auki.


KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU:

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot

Kevään yhteishaku

 • 1. HAKUAIKA 8.1. klo 8.00−22.1.2020 klo 15.00
  • Vieraskieliset yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot sekä Taideyliopiston koulutukset
 • 2. HAKUAIKA 18.3. klo 8.00−1.4.2020 klo 15.00 
  • Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutukset
 • Mahdolliset valintakokeet järjestetään kevään ja alkukesän aikana
 • Opinnot alkavat syksyllä 2020
 • www.opintopolku.fi

Mahdolliset yhteishaun lisähaut järjestetään aikavälillä 3.8.–26.8.2020.

Syksyn yhteishaku

 • HAKUAIKA 2.9. klo 8.00 −16.9.2020 klo 15.00
 • Opinnot alkavat keväällä 2020
 • www.opintopolku.fi

Korkeakoulujen yhteinen yhteishaku

Syksystä 2014 lähtien ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin on haettu yhteisessä korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolussa. Koulutuksiin haetaan yhdellä hakulomakkeella ja haussa voi saada yhden opiskelupaikan.

Ammattikorkeakoulut

Yhteishaussa ovat mukana ammattikorkeakouluista:

 • suomen- ja ruotsinkieliset amk-tutkintoon johtavat koulutukset
 • vieraskieliset amk-/Bachelor-tutkintoon johtavat koulutukset
 • suomen- ja ruotsinkieliset ylempään amk-tutkintoon johtavat koulutukset.

Yhteishaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. Osa koulutuksista on haussa vain kevään yhteishaussa, sillä syksyn haussa koulutuksia on tarjolla vähemmän. Yhteishaun ulkopuolella olevien koulutusten suorahauista saa tietoa korkeakoulujen kotisivuilta.

Ammattikorkeakouluopinnot suunnitellaan työelämän tarpeiden mukaan ja siten ammattikorkeakouluopiskelu onkin käytännönläheinen vaihtoehto. Opiskelu on yleisesti koulumaisempaa kuin yliopistossa ja siihen sisältyy työharjoittelua viiden kuukauden verran.

Yliopistot ja korkeakoulut

Tavallisesti yliopistoon haetaan korkeakoulujen yhteishaussa, joka järjestetään keväisin ja syksyisin. Valtaosaan yliopistokoulutuksista voi hakea vain kevään yhteishaussa. Syksyn haussa koulutuksia on tarjolla huomattavasti vähemmän. Yhteishaun ulkopuolella oleviin koulutuksiin (esimerkiksi jotkin maisteriohjelmat ja vieraskieliset koulutukset) haetaan erillisvalinnan kautta.

Yliopisto-opinnoissa lähtökohtana on tieteellinen tai taiteellinen tutkimus. Yliopisto-opiskelu kehittää opiskelijan kykyä tieteelliseen ajatteluun ja opiskelija voi yleensä suunnitella opintojaan pitkälti itsenäisesti. Poikkeuksia kuitenkin löytyy, sillä esimerkiksi lääketieteen opinnot yliopistossa ovat selkeästi ammattipainotteisia.

» Miten haen ammattikorkeakouluun/yliopistoon?