Sivuston käyttötapa: Mobiili

Yhteiskuntatiede

Yhteiskuntatiede

Yhteiskuntatiede

Yhteiskuntatiede antaa perustiedot siitä, millainen on poliittinen järjestelmä ja kansalaisyhteiskunta, millaisia ovat kansalais- ja etujärjestöt, millaista on sosiaalipolitiikka sekä miten talous toimii. Opinnoissa painottuvat kansalaistaidot ja poliittisen vaikuttamisen keinot. Yhteiskuntatieteen perus- ja aineopinnot antavat opettajille yhteiskuntaopin opettajakelpoisuuden.

Näyttää 1-10 yhteensä 10 tulosta
Koulutukset Paikkakunta Oppilaitokset
Bachelor's Programme in Liberal Arts in Social Sciences Tallinna Tallinnan yliopisto
Bachelor's Programme in Politics and Governance Tallinna Tallinnan yliopisto
Hallintotieteet | Johtaminen | Johtamisen psykologia Rovaniemi Lapin yliopisto
Master's Programme in International Relations Tallinna Tallinnan yliopisto
Master's Programme in Open Society Technologies Tallinna Tallinnan yliopisto
Master’s Programme in Human Rights in the Digital Society Tallinna Tallinnan yliopisto
Matkailututkimus Rovaniemi Lapin yliopisto
Politiikkatieteet ja sosiologia Rovaniemi Lapin yliopisto
Sosiaalityö Rovaniemi Lapin yliopisto
Terveyshallintotiede Oulu Oulun yliopisto | University of Oulu
 • = Videoesittely
Näyttää 1-10 yhteensä 10 tulosta
 

Yhteiskuntatiede -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Yhteiskuntatiede tarjoaa useita valintamahdollisuuksia opintoihin ja ammatinvalintaan liittyen. Yhteiskuntatieteissä tutkitaan yhteiskuntaa eri näkökulmista ja opiskelija voi suuntautua esimerkiksi poliittisiin, taloudellisiin tai sosiaalisiin kysymyksiin. Suuntautumisesta riippumatta yhteiskuntatieteilijät ovat koulututtuja etsimään ja analysoimaan tärkeiden päätösten takana olevaa informaatiota.

Yhteiskuntatieteiden opiskelu yliopistoissa

Yhteiskuntatieteiden koulutusalalla on laaja ja monipuolinen oppiaineiden valikoima. Pääaineen ohella sivuaineet vaikuttavat usein siihen, millaiseen työhön alalta valmistunut sijoittuu.

Esimerkiksi valtio-oppia pääaineena lukenut voi päätyä toimittajaksi, jos sivuaineena on tiedotusoppi, tai tuotantoelämän palvelukseen, jos sivuaineena on liiketaloustiede tai kauppa- ja siviilioikeus. Koulutusta annetaan kaikissa maamme yliopistoissa.

 • Aluetiede, yhteiskuntamaantiede ja ympäristöpolitiikka
 • Filosofia
 • Hallintotieteet
 • Kansantaloustiede
 • Kehitysmaatutkimus
 • Kulttuuripolitiikka ja naistutkimus
 • Kunnallisala
 • Matkailuala
 • Poliittinen historia sekä talous- ja sosiaalihistoria
 • Sosiaalitieteet
 • Tilastotiede
 • Valtio-oppi ja kansainväliset suhteet
 • Viestintä

Huomioithan että tutkintonimikkeet voivat vaihdella pääaineen ja koulutusohjelman mukaan.

yhteiskuntatiede

Vertaile koulutuksia