Sivuston käyttötapa: Mobiili

Lääketiede/Farmasia

Lääketiede/Farmasia

Lääketiede/Farmasia

Lääketiedettä voi opiskella pääasiassa yliopistoissa ja korkeakouluissa. Alla olevasta hakupalvelusta löydät Suomessa järjestettäviä lääketieteen koulutuksia. Kiinnostaako sinua lääketieteen tai farmasian opiskelu yliopistossa? Lääketieteen opinnoissa perehdytään aluksi ihmisen rakenteeseen ja toimintaan. Käytännön lääkärin työssä tarvittavien taitojen harjoittelu tapahtuu opintojen myöhemmässä vaiheessa.

Näyttää 1-19 yhteensä 19 tulosta
Koulutukset Paikkakunta Oppilaitokset
Bachelor’s Programme in in Pharmacy Valencia University CEU Cardenal Herrera
Bachelor’s Programme in Veterinary Valencia University CEU Cardenal Herrera
Eläinlääketieteen opinnot Unkarissa Budapest Veridium Education
Farmaci Turku Åbo Akademi
Hammaslääketiede Oulu Oulun yliopisto | University of Oulu
Hammaslääketieteen opinnot Unkarissa Useita (3) Veridium Education
Hammaslääkärikoulutus englanniksi Madridissa Madrid Study for a better future
Hammaslääkärikoulutus englanniksi Murciassa, Espanjassa Murcia Study for a better future
Hammaslääkärikoulutus englanniksi Valenciassa Valencia Study for a better future
Kaikki hammaslääkärikoulutukset englanniksi Espanjassa – vertaile Useita (3) Study for a better future
Lääketiede Oulu Oulun yliopisto | University of Oulu
Lääketiede, Medical University of Bialystok Bialystok Medicinareutbildning utomlands
Lääketiede, Pomeranian Medical University Szczecin Medicinareutbildning utomlands
Lääketieteen opinnot Unkarissa Useita (3) Veridium Education
Lääketieteen tekniikka Oulu Oulun yliopisto | University of Oulu
Lääkäri, hammaslääkäri, eläinlääkäri, sairaanhoitaja ja proviisori englanniksi Kaunaksessa Kaunas Study for a better future
Lääkärikoulutus Debrecenissä, Unkarissa Unkari Study for a better future
Lääkärikoulutus englanniksi Kyproksella Nicosia Study for a better future
Master’s degree in Biomedical Engineering: Biomechanics and Imaging Oulu Oulun yliopisto | University of Oulu
  • = Videoesittely
  • = Hakuaika käynnissä
Näyttää 1-19 yhteensä 19 tulosta
 

Lääketiede/Farmasia -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Lääkäri

Lääkäri on lääketiedettä harjoittava terveydenhuollon ammattilainen. Lääkärin työn tarkoituksena on potilaiden terveyden palauttaminen tai ylläpitäminen ja sairauksien ehkäiseminen tutkimuksen, diagnosoinnin ja hoidon avulla. Teollisuusmaissa lääkärin tutkinto saavutetaan yliopistotasoisella koulutuksella, joka kestää tyypillisesti 5-7 vuotta. Tämän jälkeen lääkärin on mahdollista suorittaa kliininen jatkotutkinto jollain lääketieteen erikoisalalla, jolloin hänestä tulee kyseisen alan erikoislääkäri. Suurin osa lääkäreistä työskentelee sairaaloissa, terveyskeskuksissa, työterveydenhuollossa tai yksityisillä lääkäriasemilla.

Farmaseutti

Suurin osa farmaseuteista työskentelee apteekkien asiakaspalvelussa. Lääketeollisuudessa farmaseutti voi olla lääkkeiden valmistus-, laadunvarmistus- tai markkinointitehtävissä tai työnjohtajana. Lisäksi työpaikkoja tarjoavat sairaala-apteekit, Kela, terveydenhuollon hallinto ja laboratoriot. Lääketukkukaupassa farmaseutti voi työskennellä myynti- tai valvontatehtävissä tai lääke-esittelijänä. Opintojen sisällöissä ja painotuksissa on eroja yliopistojen välillä. Tarkat tiedot opinnoista löytyvät yliopistojen verkkosivuilta.

Ravitsemusterapeutti

Ravitsemusterapeutti on ihmisen ravitsemuksen parissa työskentelevä henkilö. Ravitsemusterapeutit ovat terveydenhuollon laillistettuja ammattihenkilöitä, jotka ovat suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon.

Bioanalyytikko

Bioanalyytikko työskentelee mm. terveyskeskuksen, sairaalan tai muun terveydenhuoltoyksikön laboratoriossa sekä entistä enemmän myös yliopistojen ja erilaisten tutkimuslaitosten laboratorioissa. Bioanalyytikon toimenkuvaan kuuluu näytteenotto, sen analysointi ja tulostus sekä analytiikan laadunarviointi.

Lääketiede

Lääketiede

Lääketieteellisen tutkimuksen tavoitteena on selvittää kaikkia niitä tekijöitä, jotka kuuluvat terveyden ja sairauden käsitteisiin. Lääketiede on organisoitunut useiksi perustutkimuksellisiksi aloiksi. Pääalueita on kuitenkin kolme anatomia, fysiologia ja farmakologia.

Anatomia tutkii elimistön rakenteita ja kartoittaa niitä tekijöitä joiden perusteella virheelliset rakenteet voidaan erottaa terveistä; fysiologia tutkii sitä, miten ja millaisten sisäisten ja ulkoisten olosuhteiden vallitessa organismin voi toimia siten, että sen omat säätelymekanismit pystyvät palauttamaan sen häiriöiden sattuessa takaisin. Farmakologia tutkii lääkeaineiden vaikutuksia elimistöön.

Terveydenhuolto

Terveydenhuollon tarkoituksena on väestön terveyden ylläpitäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito sekä kuntoutus. Opintojen sisällöissä ja painotuksissa on eroja oppilaitosten välillä. Tarkat tiedot opinnoista löytyvät oppilaitosten omilta kotisivuilta.

Vertaile koulutuksia