Sivuston käyttötapa: Mobiili

Diplomi-insinööri - diplomi-insinöörikoulutus, DI

Diplomi-insinööri - diplomi-insinöörikoulutus, DI

Diplomi-insinööri

Diplomi-insinöörin koulutus on teknis-tieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa mahdollisuuden moniin eri työtehtäviin. Diplomi-insinöörin koulutuksen sisältöön voi myös itse vaikuttaa painottamalla opintojen sisältöä ja harjoittelupaikkojen valintaa omien kiinnostusten mukaisesti.

Näyttää 1-50 yhteensä 53 tulosta
Koulutukset Paikkakunta Oppilaitokset
Arkkitehtuuri Espoo Aalto-yliopisto
Arkkitehtuuri Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Arkkitehtuurin maisteriopinnot Espoo Aalto-yliopisto
Automaatio- ja informaatioteknologia Espoo Aalto-yliopisto
Automaatiotekniikka Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Bioinformaatioteknologia Espoo Aalto-yliopisto
Biotekniikka Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Informaatioverkostot Espoo Aalto-yliopisto
Konetekniikka Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Konetekniikka Turku Tampereen teknillinen yliopisto
Maisema-arkkitehtuurin maisteriopinnot Espoo Aalto-yliopisto
Master´s Degree Programme in Architecture Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Master´s Degree Programme in Automation Engineering Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Master´s Degree Programme in Bioengineering Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Master´s Degree Programme in Electrical Engineering Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Master's Degree Programme in Information Technology Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Master´s Degree Programme in Materials Science and Engineering Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Master's Programme in Advanced Energy Solutions Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Advanced Materials for Innovation and Sustainability Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Automation and Electrical Engineering Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Building Technology Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Cold Climate Engineering Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Creative Sustainability | Technology Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in European Mining, Minerals and Environmental Program Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Geoengineering Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Geoinformatics Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Industrial Engineering and Management Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Information Networks Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Innovative and Sustainable Energy Engineering Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Maritime Engineering Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Mathematics and Operations Research Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Mechanical Engineering Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Nano and Radio Sciences Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Polymer Technology Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Real Estate Economics Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Space Science and Technology Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Water and Environmental Engineering Espoo Aalto-yliopisto
Materiaalitekniikka Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Rakennustekniikka Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Science and Engineering Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Sähkötekniikka Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Teknillinen fysiikka ja matematiikka Espoo Aalto-yliopisto
Teknis-luonnontieteellinen Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Tietojohtaminen Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Tietotekniikka Espoo Aalto-yliopisto
Tietotekniikka Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
  • = Haastattelu
Näyttää 1-50 yhteensä 53 tulosta
12
Näytä kaikki (3) koulutukset

Diplomi-insinööri - diplomi-insinöörikoulutus, DI -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Diplomi-insinöörin koulutus on teknis-tieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto ja antaa mahdollisuuden moniin eri työtehtäviin. Koulutuksen sisältöön voi myös itse vaikuttaa painottamalla opintojen sisältöä ja harjoittelupaikkojen valintaa omien kiinnostusten mukaisesti. Maailma ympärillämme muuttuu koko ajan, joten tulevaisuudessa on olemassa tehtäviä, joita kukaan ei osaa vielä edes kuvitella.

diplomi-insinööri

Koulutusalat

Diplomi-insinöörin tutkinnon aloja ovat puunjalostus, kaivostekniikka ja metallurgia, kone-, sähkö-, rakennus- ja kemiantekniikka, sekä uudempina sähkötekniikasta eriytyneet tieto-, automaatio-, ja bioinformaatiotekniikka, sekä sähköinen media. Teollisuuden tarve saada tekniikkaa tuntevia kaupallisen alan osaajia yritysten johto- ja asiantuntijatehtäviin on synnyttänyt tuotantotalouden alan. Luonnontieteellisen tutkimustiedon soveltaminen tekniikan palvelukseen on synnyttänyt teknillisen fysiikan ja teknis-luonnontieteellisen koulutuksen. Tarkat koulutusalojen nimet vaihtelevat yliopistoittain.

Diplomi-insinöörin tutkinnon rakenne

Tutkinnon laajuus on yhteensä 300 opintopistettä, joista 180 kuuluu ensiksi suoritettavaan kolmivuotiseen tekniikan kandidaatin tutkintoon ja 120 varsinaiseen viisivuotiseen diplomi-insinöörin tutkintoon eli maisteritason opintoihin. Tämä sisältää opintojen lopuksi laadittavan diplomityön, jonka laajuus on 30 opintopistettä.

Tekniikan alan tutkintoihin kuuluu lisäksi harjoittelua, joka tavallisesti tulee hoidettua kesätöiden muodossa. Diplomityö päättötyönä vastaa muiden maisteritutkintojen pro gradu -tutkielmaa. Diplomityö voi olla joko tutkielmaluontoinen tai jonkin teknisen ongelman vaatima selvitystyö ja ratkaisu.

Missä voi opiskella diplomi-insinööriksi?

Diplomi-insinöörikoulutusta Suomessa järjestää teknillinen korkeakoulu Espoossa, teknilliset yliopistot Tampereella ja Lappeenrannassa, Turun yliopisto sekä teknilliset tiedekunnat Oulun ja Vaasan yliopistossa sekä Åbo Akademissa. Suurin osa opiskelupaikoista jaetaan yliopistojen yhteisessä diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa.

diplomi-insinööriDiplomi-insinööri työelämässä

Diplomi-insinöörin työ on vaativaa asiantuntijatyötä. Diplomi-insinöörit sijoittuvat tyypillisesti asiantuntija- tai johtotehtäviin, mutta myös myynti-, koulutus-, ja tutkimustyöt ovat tavallisia. Diplomi-insinöörillä on ammatillinen valmius suunnittelutyöhön, mutta diplomi-insinöörin tieteellinen koulutus antaa myös laajemman näkökulman johtoa, kehittämistä ja myyntiä varten sekä tieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen. Diplomi-insinöörin jatkotutkintoja ovat tekniikan lisensiaatin (TkL) ja tekniikan tohtorin (TkT) tai filosofian tohtorin (FT) tutkinnot. Diplomi-insinööri voi myös anoa työkokemusehdon täytyttyä Euroopan Insinöörijärjestöjen liitto FEANI:lta Euroinsinööri -nimikettä.

Työtilanne

Diplomi-insinöörien työtilanne on useimmilla aloilla hyvä. Vastavalmistuneet työllistyvät koulutustaan vastaaviin ja hyvin palkattuihin tehtäviin, eli koulutusta ja suomalaista diplomi-insinöörin asiantuntemusta arvostetaan. TEKin tilastoista voit tutkia tarkemmin tämänhetkistä palkka- tai työllisyystilannetta.

Onnea diplomi-insinöörin opintoihisi!