Sivuston käyttötapa: Mobiili

Sosiaalityö

Turun yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Turku
Kandiohjelmat

Sosiaalityö

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää ja antaa valmiudet: 1) sosiaalisten ongelmien tunnistamiseen, niiden ennalta ehkäisemiseen ja kohtaamiseen sosiaalityön eri toimintatasoilla, 2) asiakastyön menetelmiin ja niiden eettisiin lähtökohtiin, 3) sosiaalityön tutkimukseen ja tieteelliseen päättelyyn sekä niiden hyödyntämiseen sosiaalityön käytännöissä ja 4) tieteelliseen jatkokoulutukseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.

Koulutuksen sisältö

Opetuksen tavoitteena on sosiaalityön teoreettinen, käytäntöorientoitunut ja tutkimuksellinen asiantuntijuus. Koulutukseen sisältyy vahva tutkimusmenetelmien opetus sekä perehdyttäminen tieteelliseen työskentelyyn. Käytännönopetus toteutetaan Turun yliopiston moniammatillisella opetusklinikalla sekä harjoittelujaksona. Sosiaalityön opiskelu Turun yliopistossa edellyttää kokopäiväistä osallistumista. Kurssien suoritusmuotoja ovat erilaiset kirjalliset tehtävät, kuten luento- ja kirjallisuuskuulustelut, esseet ja oppimispäiväkirjat. Opetus sisältää myös seminaari- ja pienryhmätyöskentelyä, tutustumiskäyntejä sekä vuorovaikutusharjoitteita.

Sosiaalityön tutkimuksessa ja opetuksessa painopistealueina korostuvat sosiaalityön yhteiskunnallinen vaikuttamistyö, köyhyys ja syrjäytyminen, sosiaalinen raportointi, lastensuojelu, vertaileva sosiaalipalvelututkimus sekä monikulttuurinen sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimukseen liittyy myös monipuolista kansainvälistä yhteistyötä.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto