Sivuston käyttötapa: Mobiili

Opiskelupaikka hakusessa? Tsekkaa kesän lisähaku ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 📚🍂

Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Turku
Kandiohjelmat

Ranska

Tavoite

Haluatko ranskan kielen asiantuntijaksi? Oletko kiinnostunut siitä, miten vieraita kieliä opitaan, miten sosiaalinen media muuttaa kieltä tai siitä, miten elokuvan puhe kääntyy tekstitykseksi?

Ranskan oppiaineessa opit sellaisia tietoja ja taitoja, joita edellytetään erilaisissa korkeatasoista kieliasiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. Opit toimimaan ranskan kielellä sujuvasti erilaisissa viestintätilanteissa. Saat tietoa siitä, miten kielet toimivat, miten niillä voi vaikuttaa ja opit soveltamaan tätä tietoa käytännössä. Saat myös laajan humanistisen yleissivistyksen: opit hakemaan, käsittelemään ja prosessoimaan tietoa, tuottamaan uutta tietoa toisille ymmärrettävään muotoon ja kehittämään kriittistä ajatteluasi.

Jos olet kiinnostunut kielistä, kulttuurista ja viestinnästä, opiskelu ranskan oppiaineessa avaa ovia hyvin monenlaisille ammattiurille, esimerkiksi koulutukseen, käännösalalle, yritysmaailmaan, hallinnon aloille, media- tai kulttuurialalle. Opintojen suunnittelussa tärkeitä ovat myös sivuaineet, joita voit valita kieliaineiden lisäksi muilta humanistisilta aloilta tai muilta tieteenaloilta kuten yhteiskunta- ja kauppatieteistä.

Kun valitset pääaineeksi ranskan, suoritat ensin Humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) tutkinnon (3 vuotta). HuK-tutkinnon jälkeen voit jatkaa opintojasi maisterivaiheen tutkinto-ohjelmassa (2 vuotta), jossa erikoistut haluamaasi työnkuvaan. Maisteriopinnoissa valitset yhden Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen tutkinto-ohjelmista:

  • Kielen oppimisen ja opettamisen tutkinto-ohjelma 
  • Kieliasiantuntijuuden tutkinto-ohjelma 
  • Monikielisen käännösviestinnän tutkinto-ohjelma

Filosofian maisterin tutkinnon suorittaneena:

  • Sinulla on oman tutkinto-ohjelmasi työelämätaitoja ja ammatillista erityisosaamista kielen oppimisesta ja opettamisesta, kieliasiantuntijuudesta yhteiskunnassa tai monikielisestä käännösviestinnästä.
  • Olet syventänyt erikoistumiskielesi osaamista sekä kehittänyt vuorovaikutuksen ja kielen ilmiöiden analyysitaitojasi.

Koulutuksen sisältö

Ranskan opintoihin kuuluu monenlaisia kieliammattilaisen työssä tarvittavia tietoja ja taitoja. Opit käyttämään ranskan ja suomen kieltä erilaisissa työelämän ja akateemisen maailman viestintätilanteissa. Saat hyvät tiedot kielen rakenteista ja kielen käytöstä erilaisissa tilanteissa. Harjaannut välittämään merkityksiä kielestä toiseen ja opit toimimaan erilaisissa kielenkäyttötilanteissa. Saat perustiedot ranskankielisestä kirjallisuudesta ja ranskankielisen maailman kulttuureista. Opinnot perustuvat uusimpaan tutkimustietoon kielen oppimisesta, käännösviestinnästä ja kielellisestä vuorovaikutuksesta.

Opit myös tieteellistä ajattelua ja tutkimuksen tekemistä. Siihen kuuluvat hyvät tiedonhankintataidot, kriittinen suhtautuminen tietoon sekä ongelmanratkaisutaidot. Opit laatimaan ja arvioimaan erilaisia tekstejä sekä käyttämään työelämässä tarvittavia kieliammattilaisen työkaluja. Näin saat valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn ja elinikäiseen oppimiseen.

Opiskelumuotoina käytetään pienryhmäopetusta, luentoja, seminaariopetusta, verkko-opetusta ja itseopiskelua. Niissä harjoitellaan esiintymistaitoja, tiimityöskentelyä ja projektinhallintaa. Oppimista arvioidaan muun muassa harjoituksilla, lopputöillä sekä luentosali- ja sähköisillä tenteillä.

Erikoistuminen tapahtuu maisteriopinnoissa. Maisterivaiheessa opiskelet yhdessä seuraavista tutkinto-ohjelmista:

  • Kielen oppimisen ja opettamisen tutkinto-ohjelmassa erikoistut kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiin. Tässä tutkinto-ohjelmassa sinun on mahdollista hankkia aineenopettajan pätevyys.
  • Kieliasiantuntijuuden tutkinto-ohjelmassa hankit kielikohtaisen asiantuntemuksen, ja ohjelman muut opinnot antavat valmiuksia muuttuvan kotimaisen ja kansainvälisen yhteiskunnan ja työelämän viestintä- ja vuorovaikutushaasteisiin.
  • Monikielisen käännösviestinnän tutkinto-ohjelmassa kouluttaudut monikielisen viestinnän asiantuntijaksi, erikoistut käännösviestinnän kysymyksiin ja saat valmiudet toimia erilaisissa viestinnän ja käännösalan, kuten kääntäjänä tai projektipäällikkönä.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto