Sivuston käyttötapa: Mobiili

Maantieteen tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma

Turun yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Turku
Maisteriohjelmat

Maantieteen tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma

Tavoite

Maantieteen koulutus tarjoaa vahvan ja laaja-alaisen perustan toimia tutkijana, asiantuntijana ja opettajana yhteiskunnan eri osa-alueilla. Alueellisten ilmiöiden, prosessien ja vuorovaikutusten ymmärtäminen on olennaisen tärkeää monissa yksityisen ja julkisen sektorin työpaikoissa. Erityisenä vahvuutena on luonnontieteellisten ja ihmistieteellisten teorioiden ja metodologioiden rinnakkainelo, mikä antaa erinomaiset välineet globalisoituneen yhteiskunnan ja ympäristön haasteiden ymmärtämiseen ja alueiden kehittämiseen. Maantieteen koulutukseen sisältyy nykyaikaisten paikkatietomenetelmien hallinta ja sovellukset yhteiskunnan eri sektoreilla, mikä on kysytty ominaisuus työmarkkinoilla.

Maantieteen tutkinto-ohjelman (FM) tavoitteet

Maantieteen alan filosofian maisterin (FM) tutkinnon tavoitteena on asiantuntijuuden ja tutkimustaitojen syvällinen kehittäminen. Pääsääntöisesti kahdessa vuodessa suoritettavassa FM-tutkinnossa (120 opintopistettä) voit erikoistua tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin tai aineenopettajaksi peruskouluihin ja lukioihin. Vahvoja tutkimuksen ja koulutuksen erikoistumisaloja Turun yliopistossa ovat alueet ja innovaatiot, kaupunkimaantiede, kehitys ja kestävyys, maankäyttö ja luonnonvarat, vesistö ja rannikot sekä dynaaminen luonto. FM-tutkinnon jälkeen on mahdollisuus hakeutua jatko-opintoihin, jotka johtavat filosofian tohtorin (FT) tutkintoon maantieteessä tai lähialoilla.

Koulutuksen sisältö

Maantieteen FM-tutkinnossa keskitytään oman asiantuntijuuden ja erityisosaamisen sekä tutkimustaitojen kehittämiseen. Orientoivissa opinnoissa tutustutaan maantieteen ajankohtaiseen tutkimukseen ja asiantuntijuuden hyödyntämiseen yhteiskunnassa. Menetelmäopinnoissa sovelletaan menetelmiä aitoihin tutkimusongelmiin ja luodaan vankka pohja oman tutkimuksen tekemiseen. Erikoistumisen perustana ovat laitoksen maantieteellistä osaamista monipuolisesti integroivat erikoistumisalat (ks. tutkimuksen painopisteet). Pro gradu -tutkielmaa tehdessä erikoistuminen syventyy edelleen, kun opiskelijat toimivat vuorovaikutuksessa laitoksen tutkijoiden kanssa.

Opiskelijoita kannustetaan myös omaehtoiseen opiskeluun, harrastuneisuuteen ja maailman tapahtumien seurantaan. Maisterin tutkintoon voi liittää työelämäprojekteja ja työharjoittelujakson tai muun erikseen sovittavan projektityön. Osallistuminen alan kokouksiin, seminaareihin ja konferensseihin tukee kiinnittymistä maantieteen tiede- ja asiantuntijayhteisöön.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto