Sivuston käyttötapa: Mobiili

Opiskelupaikka hakusessa? Tsekkaa kesän lisähaku ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 📚🍂

Maantiede

Turun yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Turku
Kandiohjelmat

Maantiede

Tavoite

Maantieteen koulutus tarjoaa vahvan ja laaja-alaisen perustan toimia tutkijana, asiantuntijana ja opettajana yhteiskunnan eri osa-alueilla. Alueellisten ilmiöiden, prosessien ja vuorovaikutusten ymmärtäminen on olennaisen tärkeää monissa yksityisen ja julkisen sektorin työpaikoissa. Erityisenä vahvuutena on luonnontieteellisten ja ihmistieteellisten teorioiden ja metodologioiden rinnakkainelo, mikä antaa erinomaiset välineet globalisoituneen yhteiskunnan ja ympäristön haasteiden ymmärtämiseen ja alueiden kehittämiseen. Maantieteen koulutukseen sisältyy nykyaikaisten paikkatietomenetelmien hallinta ja sovellukset yhteiskunnan eri sektoreilla, mikä on kysytty ominaisuus työmarkkinoilla.

 

Maantieteen tutkinto-ohjelman (LuK) tavoitteet

Luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinto maantieteessä tarjoaa laaja-alaiset perustiedot ja menetelmällisen osaamisen sekä valmiudet jatkaa maisteriopintoihin maantieteessä, lähitieteenaloilla tai esimerkiksi monitieteisissä maisteriohjelmissa. Tutkinto on 180 opintopisteen laajuinen, ja sen ohjeellinen suoritusaika täysipäiväisesti opiskellen on kolme vuotta.

Maantieteen tutkinto-ohjelman (FM) tavoitteet

Maantieteen alan filosofian maisterin (FM) tutkinnon tavoitteena on asiantuntijuuden ja tutkimustaitojen syvällinen kehittäminen. Pääsääntöisesti kahdessa vuodessa suoritettavassa FM-tutkinnossa (120 opintopistettä) voit erikoistua tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin tai aineenopettajaksi peruskouluihin ja lukioihin. Vahvoja tutkimuksen ja koulutuksen erikoistumisaloja Turun yliopistossa ovat alueet ja innovaatiot, kaupunkimaantiede, kehitys ja kestävyys, maankäyttö ja luonnonvarat, vesistö ja rannikot sekä dynaaminen luonto. FM-tutkinnon jälkeen on mahdollisuus hakeutua jatko-opintoihin, jotka johtavat filosofian tohtorin (FT) tutkintoon maantieteessä tai lähialoilla.

Koulutuksen sisältö

Maantieteen LuK-tutkinto

Perusopinnoissa tutustutaan maantieteen tieteenalan jäsentymiseen, alue- ja kehitysmaantieteelliseen ajatteluun ja maantieteen keskeisiin menetelmiin ja tutkimustaitoihin sekä suunnitellaan oman tutkinnon tavoitteita, sisältöä ja aikataulua. Aineopinnot sisältävät temaattisia opintoja, menetelmäopintoja ja tutkimustaitoja kehittäviä opintoja. Luonnon-, ihmis- ja alue- ja kehitysmaantieteen opintokokonaisuudet tuottavat laaja-alaisen maantieteellisen ymmärryksen. Maantieteen menetelmien opintokokonaisuudessa harjoitellaan ihmis- ja luonnonympäristöjen tutkimusmenetelmiä sekä paikkatieto- ja kaukokartoitusmenetelmiä. Tutkimus ja tieteellinen viestintä -opintokokonaisuudessa opitaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan oma tutkimus, hankkimaan ja arvioimaan maantieteellistä tietoa sekä keskustelemaan ja antamaan palautetta muiden tutkimuksesta. Aineopintoihin voi sisällyttää valinnaisia opintoja, joita voivat olla esimerkiksi ulkomailla suoritetut opinnot sekä työharjoittelu.

Maantieteen FM-tutkinto

Maantieteen FM-tutkinnossa keskitytään oman asiantuntijuuden ja erityisosaamisen sekä tutkimustaitojen kehittämiseen. Orientoivissa opinnoissa tutustutaan maantieteen ajankohtaiseen tutkimukseen ja asiantuntijuuden hyödyntämiseen yhteiskunnassa. Menetelmäopinnoissa sovelletaan menetelmiä aitoihin tutkimusongelmiin ja luodaan vankka pohja oman tutkimuksen tekemiseen. Erikoistumisen perustana ovat laitoksen maantieteellistä osaamista monipuolisesti integroivat erikoistumisalat. Pro gradu -tutkielmaa tehdessä erikoistuminen syventyy edelleen, kun opiskelijat toimivat vuorovaikutuksessa laitoksen tutkijoiden kanssa.

Opiskelijoita kannustetaan myös omaehtoiseen opiskeluun, harrastuneisuuteen ja maailman tapahtumien seurantaan. Maisterin tutkintoon voi liittää työelämäprojekteja ja työharjoittelujakson tai muun erikseen sovittavan projektityön. Osallistuminen alan kokouksiin ja konferensseihin tukee kiinnittymistä maantieteen tiede- ja asiantuntijayhteisöön.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto