Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kesän lisähaku on nyt käynnissä! Tutustu haussa oleviin koulutuksiin täällä!

Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Turku
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Italia

Tavoite

Italian opinnoissa ja tutkimuksessa perehdytään kielen rakenteisiin, kehitykseen ja pragmaattisiin ominaisuuksiin sekä kulttuurin eri ilmenemismuotoihin. Tämän lisäksi pureudutaan yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja vertaillaan suomalaisen ja italialaisen yhteiskunnan rakenteita ja käytäntöjä. Kielellisiä, yhteiskunnallisia ja kulttuuriin liittyviä ilmiöitä pyritään analysoimaan syvällisesti ja eri näkökulmista.

HuK-tutkinnon jälkeen voit jatkaa opintojasi maisterivaiheen tutkinto-ohjelmassa, jossa erikoistut haluamaasi työnkuvaan. Maisteriopinnoissa valitset yhden Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteen laitoksen tutkinto-ohjelmista:

  • Kielen oppimisen ja opettamisen tutkinto-ohjelman 
  • Kieliasiantuntijuuden tutkinto-ohjelman 
  • Monikielisen käännösviestinnän tutkinto-ohjelman

Filosofian maisterin tutkinnon suorittaneena:

  • Sinulla on oman tutkinto-ohjelmasi työelämätaitoja ja ammatillista erityisosaamista kielen oppimisesta ja opettamisesta, kieliasiantuntijuudesta yhteiskunnassa tai monikielisestä käännösviestinnästä.
  • Olet syventänyt erikoistumiskielesi osaamista sekä kehittänyt vuorovaikutuksen ja kielen ilmiöiden analyysitaitojasi.

Koulutuksen sisältö

 Oppiaine kouluttaa italian kielen asiantuntijoita kansallisen ja kansainvälisen työelämän palvelukseen: kääntäjiksi, opettajiksi ja kieliviestijöiksi eri tehtäviin. Koulutus tarjoaa pohjan myös tutkijan uraa suunnittelevalle.

Italian perusopintojen tavoitteena on hyvän peruskielitaidon ja kattavan yleiskuvan antaminen Italian yhteiskunnan ja kulttuurin nykytilasta. Aineopinnoissa osaamistavoitteina ovat hyvän kirjallisen ja suullisen italian kielen taidon omaksuminen, kielitiedon kartuttaminen, Italian yhteiskuntaan ja kulttuurin eri ilmenemismuotoihin perehtyminen, käännösviestinnän perusteisiin tutustuminen, kielentutkimuksen perusteiden hyvä tuntemus ja hallinta sekä valmius tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin.

Erikoistuminen tapahtuu maisteriopinnoissa. Maisterin tutkintoa opiskelet yhdessä seuraavista tutkinto-ohjelmista:

  • Kielen oppimisen ja opettamisen tutkinto-ohjelmassa erikoistut kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiin. Tässä tutkinto-ohjelmassa sinun on mahdollista hankkia aineenopettajan pätevyys.
  • Kieliasiantuntijuuden tutkinto-ohjelmassa hankit kielikohtaisen asiantuntemuksen, ja ohjelman muut opinnot antavat valmiuksia muuttuvan kotimaisen ja kansainvälisen yhteiskunnan ja työelämän viestintä- ja vuorovaikutushaasteisiin.
  • Monikielisen käännösviestinnän tutkinto-ohjelmassa kouluttaudut kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntijaksi, erikoistut käännösviestinnän kysymyksiin ja saat valmiudet toimia kääntäjän ja tulkin tehtävissä.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: