Sivuston käyttötapa: Mobiili

Filosofia, maisteriohjelma

Turun yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Turku
Maisteriohjelmat

Filosofia, maisteriohjelma

Tavoite

Filosofian koulutuksen tavoitteena on: 1) antaa laaja-alaiset tiedot teoreettisen ja käytännöllisen filosofian perusteista ja tutkimusmenetelmistä, 2) harjaannuttaa filosofiseen erittelyyn ja argumentaatioon sekä tutkimustyön tekemiseen ja 3) antaa valmius filosofista osaamista edellyttäviin työtehtäviin sekä jatkokoulutukseen filosofiassa.

 

Koulutuksen sisältö

Filosofian opinnoissa käsitellään periaatteellisia kysymyksiä, joista useimmat liittyvät inhimilliseen toimintaan, jota useat muut tieteenalatkin tutkivat. Filosofia jatkaa usein yleisellä teoreettisella tasolla niiden samojen kysymysten pohtimista, joita esimerkiksi yhteiskuntatieteet tutkivat empiirisellä tasolla. Osa opinnoista on englanninkielisiä, ja tutkintoon kuuluvia kursseja voi suorittaa myös Åbo Akademissa.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Valtiotieteiden maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto