Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Työn ja hyvinvoinnin maisterikoulutus, Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus

Tampereen yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Ei mukana
   
Lähiopetus
Tampere
Itsenäiset maisteriohjelmat

Työn ja hyvinvoinnin maisterikoulutus, Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus

Tavoite

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman suoritettuaan

  • opiskelija tuntee syvällisesti työhön ja hyvinvointiin ja niiden kehittämiseen liittyvää sosiaalitieteellistä tutkimusta, käsitteitä ja teorioita;
  • opiskelija osaa vertailla ja arvioida kriittisesti työelämään liittyvää tutkimusta ja työelämän käytäntöjä;
  • opiskelija osaa muotoilla tutkimuskysymyksiä sekä käyttää ja soveltaa erilaisia teorioita, tutkimusmenetelmiä ja -aineistoja sekä tulkita ja raportoida niiden tuloksia

Maisteriohjelmassa työtä ja hyvinvointia tarkastellaan monipuolisesti ja monitieteisesti, teemoina korostuvat työelämän laatu, työelämän suhteet ja sukupuoli, työvoiman käyttö ja työmarkkinat, työelämän vuorovaikutus, työyhteisöjen muutos ja kehittäminen sekä työhyvinvoinnin johtaminen.  Näissä teemoissa Tampereen yliopistossa on korkeatasoista tutkimusta. Sisältöosaamisen ohella maisteriohjelma tuottaa monipuolista metodista osaamista, jossa korostuvat toimintatutkimuksen, työelämän kehittämisen sekä vertailevan tutkimuksen lähestymistavat.

Maisteriohjelman suorittanut henkilö osaa toimia itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä. Opiskelijat tulevat sijoittumaan julkiselle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille henkilöstöhallintoon, asiantuntijatehtäviin, työvoima-, koulutus- ja sosiaalipolitiikan tehtäviin sekä erilaisiin suunnittelun ja markkinoinnin tehtäviin.

Koulutuksen sisältö

Maisteriohjelmassa työtä ja hyvinvointia tarkastellaan monipuolisesti ja monitieteisesti, teemoina korostuvat työllisyys, työvoiman käyttö ja työmarkkinat, työelämän laatu, työelämän suhteet ja sukupuoli, työelämän vuorovaikutus, työyhteisöjen muutos ja kehittäminen sekä työhyvinvoinnin johtaminen. Sisältöosaamisen ohella maisteriohjelma tuottaa monipuolista metodista osaamista, jossa korostuvat survey -tutkimuksen, toimintatutkimuksen, työelämän kehittämisen sekä vertailevan tutkimuksen lähestymistavat ja taidot.

Maisteriohjelman suorittaneet henkilöt voivat sijoittua henkilöstöhallintoon, asiantuntijatehtäviin, työvoima-, koulutus- ja sosiaalipolitiikan tehtäviin sekä suunnittelun tehtäviin yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla sekä kansainvälisiin tehtäviin.

Opiskelijat pääsevät myös osaksi työn ja hyvinvoinnin asiantuntijoiden ja tutkijoiden valtakunnallista ja kansainvälistä verkostoa. Ohjelma antaa jatko-opintokelpoisuuden tohtoriopintoihin.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyivät 1.1.2019 monialaiseksi Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi, jonka kärkialat ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Uudesta yliopistosta tulee Suomen toiseksi suurin. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen uudessa korkeakouluyhteisössä...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen yliopisto

Kalevantie 4
33014 Tampere