Sivuston käyttötapa: Mobiili
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Helsinki
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Dramaturgia

Dramaturgia on näytelmän, esityksen tai muun taiteellisen tapahtuman rakentumista ja sen eri osatekijöiden yhteen kutoutumista, sekä taiteellisen kokonaisuuden vuorovaikutusta sen yleisön ja ympäristön kanssa. Dramaturgian koulutusohjelman perusta on kokeileva ja tutkiva suhtautuminen taiteeseen ja teatteriin, jolloin dramaturgia ymmärretään laajasti, mieluummin kysymyksenä kuin valmiina oppirakennelmana.

Opinnot ovat kestoltaan viisi vuotta. Ne jakautuvat kolme vuotta kestäviin kandidaatti- ja kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Opiskelijan on suoritettava kandidaatin tutkinto ennen siirtymistään maisterin tutkintoon.

Dramaturgian koulutusohjelmassa dramaturgian opetus jakautuu neljälle eri osa-alueelle:

  1. Näytelmän kirjoittaminen ja näytelmäkirjallisuuden tuntemus
  2. Esitysdramaturgia ja esityksen tekeminen
  3. Käsikirjoittaminen eri välineille, kuten kuunnelma, tv, elokuva, uudet mediat
  4. Dramaturgintyö eri esittävien taiteiden aloilla (lukevana dramaturgina, produktiodramaturgina, ohjelmiston suunnittelijana, kuraattorina tai tapahtumien järjestäjänä)

Dramaturgian koulutusohjelmasta valmistuvat taiteilijat toimivat joko näytelmäkirjailijoina, käsikirjoittajina, esitysten tekijöinä tai dramaturgeina. Koulutusohjelmasta valmistuneille on tyypillistä työskennellä useissa eri tehtävissä, kunkin työn/produktion tarpeitten mukaan.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi (Hakuaika 1).

Tutkinto / todistus

Teatteritaiteen kandidaatti ja maisteri

Teatterikorkeakoulu

Teatterikorkeakoulu

Teatterikorkeakoulu

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu (TeaK) on esittävien taiteiden uudistaja ja kiinnostusta herättävä tutkimusyksikkö, joka tarjoaa koulutusta kandidaatin tutkinnosta tohtoritasolle.  TeaKista voit valmistua valo- tai äänisuunnittelijaksi, tanssijaksi, koreografiksi, teatteri- tai tanssialan pedagogiksi, näyttelijäksi, ohjaajaksi, dramaturgiksi tai esitystaitelijaksi. TeaK tarjoaa myös ruotsinkielistä näyttelijäntaiteen koulutusta....


Lue lisää oppilaitoksesta Teatterikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Teatterikorkeakoulu

PL 20
00097 Taideyliopisto