Sivuston käyttötapa: Mobiili

Opiskelupaikka hakusessa? Tsekkaa kesän lisähaku ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 📚🍂

Sähkötekniikka DI-ohjelma ELEC

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Monimuoto-verkkokoulutus
Maisteriohjelmat
Lahti, Turku
Alkavat koulutukset
Lahti
Syksyllä

Turku
Syksyllä

Sähkötekniikka DI-ohjelma ELEC

Koulutuksen sisältö

Suomalainen meri- ja autoteollisuus tarvitsee kuumeisesti sähkötekniikan diplomi-insinöörejä.

Sähkötekniikan ELEC DI-ohjelma toteutetaan osana FITech –verkostoyliopiston toimintaa. Ohjelman voit suorittaa joustavasti monimuoto- ja verkko-opintoina. Lähiopetusjaksot toteutetaan intensiiviopintoina pääsääntöisesti Turussa. Muutamia laboratoriotyöskentelyjaksoja järjestetään myös Lappeenrannassa.

Oppimateriaali on saatavilla opintojakson toteutustavasta riippuen joko lähiopetuksena tai verkossa myöhemmin katsottavana.

Sähkötekniikan ELEC DI-ohjelma on tarkoitettu sähkötekniikan tai elektroniikan AMK-insinööreille sekä yliopistotasoisen kandidaattitutkinnon suorittaneille, jotka haluavat syventää omaa osaamistaan ja parantaa mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla suorittamalla diplomi-insinöörin tutkinnon. Työkokemus luetaan hakijalle eduksi.

Koulutuksen rakenne

Sähkötekniikan ELEC DI-ohjelman laajuus on 120 opintopistettä ja se johtaa sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkintoon.

Opinnot sähkötekniikan koulutusohjelmassa antavat opiskelijalle valmiudet suunnitella, kehittää ja testata tehoelektroniikkajärjestelmiä sekä sähkökoneita ja -käyttöjä. Tutkinto antaa valmiudet suunnitella sähköenergianmuuntojärjestelmiä mm. laivasähköjärjestelmiin tai sähköisten kulkuneuvojen tehojärjestelmiin.

ELEC-tutkinto koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista, sivuopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista:

Ydinopinnot sisältävät opintoja tieteen ja teknologian roolista yhteiskunnassa sekä tutkimuksen metodiikasta. Lisäksi ydinopintoihin kuuluu sähkötekniikan alan laboratoriotyöskentelyä ja työharjoittelua.

Syventymisopinnot sisältävät tehoelektroniikan, sähkökäyttöjen, termisen laitesuunnittelun, sähköenergianmuunnosjärjestelmien ja sulautettujen järjestelmien suunnittelun opintoja. Opintoihin kuuluu myös 30 op laajuinen diplomityö.

Sivuopinnot tukevat valittuja syventymisopintoja joltakin opiskelijan valitsemalta alalta. Sivuopinnoissa ELEC-opiskelijat voivat halutessaan laajentaa osaamistaan esimerkiksi koneautomaatioon tai energiatekniikkaan. Sivuopinnoiksi opiskelija voi oman mielenkiintonsa mukaan valita myös muita soveltuvia LUTin tai muiden yliopistojen tuottamia sivuopintokonaisuuksia.

Vapaasti valittavissa opinnoissa voit valita mitä tahansa LUTin opintojaksoja tai toisissa yliopistoissa Suomessa tai ulkomailla suoritettuja opintoja.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan maisterihaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Diplomi-insinööri

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) on toiminut vuodesta 1969 edelläkävijänä tekniikan ja talouden yhdistävänä tiedeyliopistona. Tieteellinen tutkimus ja akateeminen koulutus työllistävät kansainvälisessä yhteisössä noin 6500 opiskelijaa ja asiantuntijaa. Puhdas energia, vesi ja ilma ovat elämän edellytyksiä, joihin...


Lue lisää oppilaitoksesta Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Skinnarilankatu 34
53850 Lappeenranta