Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kesän lisähaku on nyt käynnissä! Tutustu haussa oleviin koulutuksiin täällä!

Hallintotiede | Johtaminen | Johtamisen psykologia

Lapin yliopisto
Yhteenveto
3 + 2 vuotta
suomi
Opintotukikelpoinen
Syksyisin
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Rovaniemi
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Hallintotiede | Johtaminen | Johtamisen psykologia

Hallintotiede, Lapin yliopisto

Hallintotieteet ja johtaminen

Hallintotieteiden ja johtamisen tutkinto-ohjelmassa perehdyt johtamiseen monialaisesta näkökulmasta. Siinä yhdistyvät markkinointi ja johtaminen, organisaatioiden johtamiseen syventyvä johtamisen psykologia sekä bisneksen johtamisen yhteiskuntatieteellinen lähestymistapa.

Hallintotieteiden ja johtamisen tutkinto-ohjelma antaa vahvan tietopohjan organisaatioiden ja työyhteisöjen johtamiseen sekä asiantuntijatehtäviin.

Kandidaatintutkinnossa on kolme opintosuuntaa: hallintotiede, johtamisen psykologia ja johtaminen. Tutkinto-ohjelman perusopinnot sekä suurin osa aineopinnoista ovat yhteisiä. Teet kandidaatintutkintoon liittyvän opintosuuntavalintasi toisen opintovuoden syksyllä.

Maisterintutkintoon jatkat kandidaatintutkinnon opintosuuntavalinnan mukaisesti. Maisteritutkinnossa on kolme pääainetta: hallintotiede; hallintotiede, erityisesti johtamisen psykologia ja johtaminen.  

Hallintotieteen opinnot

Hallintotieteen opinnoissa tutustut johtamisen ja hallinnon ajankohtaisiin kysymyksiin julkisissa, yleishyödyllisissä ja yksityisissä organisaatioissa. Perehdyt esimerkiksi organisaatioiden muutokseen, palvelumuotoiluun, tietojohtamiseen sekä organisaatioiden toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Syvennyt opinnoissasi myös kansallisiin ja kansainvälisiin hallintojärjestelmiin sekä kysymykseen julkisen sektorin yhteiskunnallisesta roolista.

Hallintotieteen monipuolisuus ja yleispätevyys tekevät siitä myös hyödyllisen sivuaineen. Opintojen kautta opit arvioimaan hallintoa, kehittämään työyhteisöjä ja julkista johtamista sekä ymmärtämään organisaatioiden tietoperustaista toimintaa, yhteistyöverkostojen hallintaa sekä päätöksenteon ilmiöitä.

Opintojen painopisteet

 • organisaatioiden ja työyhteisöjen johtaminen sekä kehittäminen
 • julkiset palvelut ja kehittäminen

 • tietohallinto osana julkishallintoa.

Hallintotieteen opintojen eri osa-alueet muodostavat yhdessä kattavan kokonaisuuden hallinnon kehittämisen ja tutkimuksen tärkeimpiin ajankohtaisiin teemoihin. Sinulla on erinomainen mahdollisuus keskittyä opinnoissasi esimerkiksi digitalisoituvan hallinnon tai henkilöstöjohtamisen erityiskysymyksiin. Omaa osaamistasi voit suunnata erikoistumisalan valinnoilla, sivuainevaihtoehdoilla, työharjoittelulla ja kansainvälisillä opinnoilla.

Johtamisen opinnot

Johtamisen opintojen myötä opit ymmärtämään globaalia taloutta ja siinä tapahtuvia muutoksia. Uudet talouden muodot (esim. kiertotalous, jakamistalous, kohtuutalous) tulevat muuttamaan yritysten ja organisaatioiden toimintatapoja merkittävällä tavalla. Liike-elämässä toimivien asiantuntijoiden täytyy osata ennakoida muutosten vaikutuksia yritysten ja organisaatioiden toimintaan. Heiltä edellytetään strategista osaamista ja uusien markkinamuotojen ja -käytänteiden tunnistamista ja kehittämistä. Johtamisen opinnoista saat työkaluja näihin tehtäviin.

Globaalissa maailmassa toimiminen edellyttää yrityksiltä ja asiantuntijoilta myös kykyä pohtia liiketoiminnan taloudellisia, kulttuurisia, sosiaalisia ja ekologisia seuraamuksia. Nämä vastuullisuuden ulottuvuudet tulevat sinulle tutuksi niiden läpileikatessa johtamisen opintojamme.

Johtaminen on myös hyvä sivuaine kaikille, jotka haluavat täydentää tutkintoaan liiketoimintaan ja organisaatioiden johtamiseen liittyvällä osaamisella.

Opintojen painopisteet

 • strategiatyö
 • markkinakäytännöt
 • liiketoiminnan vastuullisuus globalisoituneessa taloudessa.

Opinnoissa korostuu oman toiminnan analysoinnin merkitys tärkeänä osana vastuullisen liiketoiminnan toteuttamista. Liiketoiminnan kehittämisen keskeisinä kilpailutekijöinä painottuvat elämyksellisyys, esteettisyys, etiikka ja ekologisuus.

Johtamisen psykologian opinnot

Johtamisen psykologian opinnot tarjoavat valmiuksia työtehtäviin, joissa edellytetään syvällistä työyhteisöjen psykologista ymmärtämistä sekä ihmisten johtamisen taitoja. Tällainen osaaminen on keskeistä asiantuntijaorganisaatioissa, joissa ihmisten erilaiset taustat, muutosten nopeus sekä tarjolla olevan tiedon sirpaleisuus ja ristiriitaisuus asettavat haasteita toiminnalle.

Johtamisen psykologian opinnoista saat käsitteellisiä ja konkreettisia työkaluja sekä hallinnon, johtamisen ja kehittämisen tehtäviin että työyhteisöjen arjen dialogi-, neuvottelu- ja sovittelutaitoihin. Opit myös laaja-alaisesti työyhteisöjen inhimillisten näkökulmien yhteensovittamista ja kokonaisuuden hallintaa.

Johtamisen psykologia on myös erinomainen sivuaine; se tarjoaa osaamista, jota kokemusten ymmärtämiseen perustuva ihmisten johtaminen ihmissuhdetyönä edellyttää.

Opintojen painopisteet

 • haastavat vuorovaikutustilanteet, neuvottelu- ja työyhteisön kehittämistaidot
 • hallinnon ja johtamisen rakenteiden sekä ihmisten kokemusmaailman yhteensovittaminen
 • ryhmänohjaus- ja itsensä johtamisen taidot erilaisissa muuttuvissa työelämätilanteissa.

Opiskelussa painottuu kokemuksellinen vuorovaikutustyöskentely, jonka avulla opit tarkastelemaan ja käsittelemään omia ja toisten näkökulmia monipuolisesti. Opintojen aikana perehdyt aikuisuuden psykologisiin ilmiöihin erityisesti työyhteisöjen, ihmisten johtamisen, työhyvinvoinnin ja työn mielekkyyden kannalta. Johtamisen psykologiaa voi Suomessa opiskella ainoastaan Lapin yliopistossa.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Opintopolusta löydät myös tarkemmat valintaperusteet.

Tutkinto / todistus

 • Hallintotieteiden tai Yhteiskuntatieteiden kandidaatti
 • Hallintotieteiden tai Yhteiskuntatieteiden maisteri

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Hallintotiede | Johtaminen | Johtamisen psykologia? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Lapin yliopisto

Lapin yliopisto

Lapin yliopisto – kansainvälinen tiede- ja taideyliopisto

Euroopan unionin pohjoisin yliopisto, Rovaniemellä Napapiirin tuntumassa sijaitseva Lapin yliopisto, on kansainvälinen opetuksen ja tutkimuksen keskus. Yliopiston valtakunnallisena tehtävänä on arktinen osaaminen. Lapin yliopiston tulevaisuuden visiona on olla kansainvälinen, selkeästi profiloitunut tiede- ja taideyliopisto.  Koulutus- ja tutkimusaloja ovat kasvatustieteet, oikeustieteet, taide...


Lue lisää oppilaitoksesta Lapin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lapin yliopisto

Yliopistonkatu 8
96300 Rovaniemi

 Näytä puhelinnumero
www.ulapland.fi

Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Hallintotiede | Johtaminen | Johtamisen psykologia täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: