Sivuston käyttötapa: Mobiili

Yhteiskuntamaantiede, maisteriohjelma

Itä-Suomen yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Joensuu
Maisteriohjelmat

Yhteiskuntamaantiede, maisteriohjelma

Tavoite

Yhteiskuntamaantiede on maantieteen erikoisala, jossa perehdytään ihmisen, yhteisöjen, kulttuurien, talouden ja ympäristön vuorovaikutussuhteisiin sekä ilmiöiden sijaintia, levinneisyyttä ja muutosta koskevaan suunnitteluun ja hallintaan.

Yhteiskuntamaantiedettä ei voi opiskella pääaineena muissa suomalaisissa yliopistoissa.

Jotta voit hakea yhteiskuntamaantieteen maisterikoulutukseen, tulee sinulla olla suoritettuna joko alempi tai ylempi korkeakoulututkinto, katso tarkemmin valintaperusteet.

 

Koulutuksen sisältö

Yhteiskuntamaantieteessä perehdytään aluekehityksen kysymyksiin, globaaleihin maantieteellisiin prosesseihin ja ympäristöhaasteisiin sekä kansallisesta että kansainvälisestä näkökulmasta.

Yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot sisältävät muun muassa menetelmä-, tutkimustaito- ja työelämäopintoja, pro gradu -tutkielman sekä asiantuntemusta suuntaavia valinnaisia opintoja. Opiskelijat voivat valita joko yhteiskuntamaantieteen tieteenalaopinnot tai geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehdon.

Yhteiskuntamaantieteen tieteenalaopinnoissa voi erikoistua valinnaisten opintojen kautta joko aluekehittämiseen tai ympäristövaikuttamiseen.

Geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto jakautuu geoinformatiikan ja geospatiaalisen analyysin opintoihin. Geoinformatiikan opinnot painottuvat paikkatiedon käsittelyyn, käyttöön ja analyyseihin, kun taas geospatiaalisen analyysin opinnot ovat menetelmäsuuntautuneempia ja keskittyvät aineistojen analyysiin, testaamiseen ja mallinnukseen.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Opiskelijoita on noin 15 500, ja yliopisto työllistää lähes 2 700 henkilöä. Kampukset ovat Joensuussa ja Kuopiossa. Monialainen yliopisto tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta,...


Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonranta 1
70211 Kuopio