Sivuston käyttötapa: Mobiili

Terveysliikunta (liikuntalääketiede), maisteriohjelma

Itä-Suomen yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Ei haussa vuonna 2020
   
Lähiopetus
Kuopio
Maisteriohjelmat

Terveysliikunta (liikuntalääketiede), maisteriohjelma

Tavoite

Maisterin tutkinnon liikunta- ja urheilulääketieteen pääaineenaan suorittaneet ovat terveysliikunnan asiantuntijoita.

Koulutuksen tavoitteena on, että opinnot suoritettuaan opiskelija osaa

  • tulkita, arvioida ja seurata alan tieteelliseen tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa,
  • tuntee fyysisen suorituskyvyn mittausten teorian sekä toteuttamisperiaatteet terveille ja sairaille henkilöille,
  • tuntee elimistön fysiologian ja sen säätelymekanismien perusteet
  • tuntee yleisimpien sairauksien syntymekanismit ja oireet
  • suunnitella terveyttä edistäviä ja turvallisia liikuntaohjelmia sekä toteuttaa terveille ja sairaille henkilöille suunnattuja liikuntaohjelmia
  • arvioida terveyttä edistävien liikuntaohjelmien vaikutuksia toimintakykyyn, terveyteen ja hyvinvointiin
  • tuntee ravitsemuksen ja väestön ravitsemusongelmien perusteet

Koulutuksen sisältö

Aikaisemmista opinnoista riippuen opiskelija suorittaa noin 60 opintopisteen verran täydentäviä opintoja, jotka eivät sisälly maisterin tutkintoon.

  • Yleisiä akateemisia sekä tutkimus- ja menetelmäopintoja (6 op)
  • Terveyden edistämisen opintoja tai terveystieteiden täydentäviä opintoja (39 op)
  • Kandidaatin tutkielma (10 op) ja siihen liittyvä seminaarisarja (4 op)

Opinnot toteutetaan monipuolisilla opetus- ja oppimismenetelmillä, mm. verkko-opintoina, mikä mahdollistaa opiskelun myös työn ohella.

Terveystieteiden maisterin tutkinto sisältää mm. pääaineen syventävät opinnot sekä niitä tukevia opintoja (kts. opintojen rakenne).

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Terveystieteiden maisteri

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Opiskelijoita on noin 15 500, ja yliopisto työllistää lähes 2 700 henkilöä. Kampukset ovat Joensuussa ja Kuopiossa. Monialainen yliopisto tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta,...


Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonranta 1
70211 Kuopio