Sivuston käyttötapa: Mobiili

Ortodoksinen teologia, kirkkomusiikki, maisteriohjelma

Itä-Suomen yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Joensuu
Maisteriohjelmat

Ortodoksinen teologia, kirkkomusiikki, maisteriohjelma

Tavoite

Ortodoksisen teologian ja ortodoksisen kirkkomusiikin opiskelu perehdyttää monipuolisesti ortodoksisen kirkon oppiin, elämään ja historiaan ja antaa valmiudet toimia ortodoksisen kirkkomusiikin asiantuntijatehtävissä. Itä-Suomen yliopiston teologian osasto on Pohjoismaiden ainoa akateemista ortodoksisen teologian ja ortodoksisen kirkkomusiikin koulutusta ja tutkimusta harjoittava yksikkö.

Ortodoksisen teologian kirkkomusiikin maisterihaussa hakevalla tulee olla suoritettuna soveltuva musiikin alan alempi tai ylempi yliopistotutkinto tai musiikin alan ammattikorkeakoulututkinto. Hakukelpoisuuden edellytyksenä on, että aiempiin suoritettuihin opintoihin kuuluu vähintään 25 opintopistettä ortodoksisen teologian yliopisto-opintoja sekä valintaperusteissa ilmoitetut säveltaiteelliset opinnot.

Teologian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee teologiset oppiaineet ja ymmärtää niiden tieteellisiä erityispiirteitä sekä hallitsee kirkkomuusikon työssä tarvittavat säveltaiteelliset taidot. Hän osaa laatia pro gradu -tutkielman kirkkomusiikin alalta ja kykenee laajentamaan osaamistaan tieteellisiin jatko-opintoihin. Teologian maisteri osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan ortodoksisen kirkkomusiikin asiantuntemusta vaativissa tehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto perehdyttää ortodoksiseen kirkkomusiikkiin ja kirkkomuusikon kannalta tarpeellisiin teologian alueisiin sekä antaa kelpoisuuden ortodoksisen kirkon kanttorin tehtäviin sekä valmiudet muihin kirkkomusiikin asiantuntemusta vaativiin tehtäviin.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Teologian maisteri

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisimpia tiedeyliopistoja. Tarjoamme tutkinto-opetusta lähes sadassa pääaineessa ja monilla aloilla täysin vapaan sivuaineoikeuden. Uusimpaan tutkimukseen perustuva opetus, laaja koulutustarjonta ja joustavat opiskelumahdollisuudet tekevät yliopistostamme halutun opiskelupaikan. Meiltä valmistuneilla opiskelijoilla on hyvät valmiudet toimia muuttuvassa työelämässä ja...


Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonranta 1
70211 Kuopio