Sivuston käyttötapa: Mobiili

Ortodoksinen teologia, kirkkomusiikki

Itä-Suomen yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Joensuu
Kandiohjelmat

Ortodoksinen teologia, kirkkomusiikki

Tavoite

Ortodoksisen teologian ja ortodoksisen kirkkomusiikin opiskelu perehdyttää monipuolisesti ortodoksisen kirkon oppiin, elämään ja historiaan ja antaa valmiudet toimia ortodoksisen kirkkomusiikin asiantuntijatehtävissä. Itä-Suomen yliopiston teologian osasto on Pohjoismaiden ainoa akateemista ortodoksisen teologian ja ortodoksisen kirkkomusiikin koulutusta ja tutkimusta harjoittava yksikkö.

Teologian kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee teologiset oppiaineet ja ymmärtää niiden tieteelliset lähtökohdat ja erot. Hän hallitsee perustiedot kaikista teologisista pääaineista (eksegetiikka, kirkkohistoria, systemaattinen teologia ja patristiikka, käytännöllinen teologia ja uskontotiede), klassisista ja liturgisista kielistä, kirkkomusiikista sekä hallitsee säveltaiteelliset perustaidot

Teologian maisteri on perehtynyt syvällisesti kirkkomusiikin tieteenalaan sekä hallitsee lisäksi kirkkomuusikon työssä tarvittavat säveltaiteelliset taidot. Hän osaa laatia pro gradu -tutkielman kirkkomusiikin alalta ja kykenee laajentamaan osaamistaan tieteellisiin jatko-opintoihin. Teologian maisteri osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan ortodoksisen kirkkomusiikin asiantuntemusta vaativissa tehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Ortodoksisen teologian kirkkomusiikin tutkinto koostuu teologisista perus-, aine- ja syventävistä opinnoista, klassisista ja liturgisista kielistä, yleis- ja kieliopinnoista, kirkkomusiikin opinnoista, säveltaiteellisista ja soveltavista opinnoista.

Opinnot perehdyttävät ortodoksiseen kirkkomusiikkiin ja kirkkomuusikon kannalta tarpeellisiin teologian alueisiin sekä säveltaiteellisiin opintoihin. Opinnot antavat kelpoisuuden ortodoksisen kirkon kanttorin tehtäviin sekä valmiudet muihin kirkkomusiikin asiantuntemusta vaativiin tehtäviin.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Teologian kandidaatti ja maisteri

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisimpia tiedeyliopistoja. Tarjoamme tutkinto-opetusta lähes sadassa pääaineessa ja monilla aloilla täysin vapaan sivuaineoikeuden. Uusimpaan tutkimukseen perustuva opetus, laaja koulutustarjonta ja joustavat opiskelumahdollisuudet tekevät yliopistostamme halutun opiskelupaikan. Meiltä valmistuneilla opiskelijoilla on hyvät valmiudet toimia muuttuvassa työelämässä ja...


Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonranta 1
70211 Kuopio