Sivuston käyttötapa: Mobiili

Maantiede, maisteriohjelma

Itä-Suomen yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Joensuu
Maisteriohjelmat

Maantiede, maisteriohjelma

Tavoite

Maantieteen opiskelun tavoitteena on laaja-alainen ihmistoiminnan ja luonnon ilmiöiden sijaintiin, levinneisyyteen, muutokseen ja vuorovaikutukseen liittyvä ymmärrys ja maantieteellisen ajattelun taito.

Jotta voit hakea maantieteen maisterikoulutukseen, sinulla tulee olla suoritettuna joko alempi tai ylempi korkeakoulututkinto, katso tarkemmin valintaperusteet.

Koulutuksen sisältö

Maantieteen opiskelun kohteet vaihtelevat luonnonmaantieteestä ympäristöongelmiin, ihmisen ja luonnon suhteista yhteiskunnan sosiaalisiin, taloudellisiin ja poliittisiin kysymyksiin.

Maantieteen syventäviin opintoihin sisältyy muun muassa menetelmä-, tutkimustaito- ja työelämäopintoja, pro gradu -tutkielma sekä asiantuntemusta suuntaavia valinnaisia opintoja. Ne on mahdollista suorittaa aineenopettajan, luonnon- ja ympäristömaantieteen tai geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehdoissa. 

Aineenopettajan suuntautumisvaihdossa perehdytään maantieteen keskeisiin osa-alueisiin. Opiskelija sisäistää maantieteen lähestymistavat ja niiden merkityksen yhteiskunnan rakenteiden, suunnittelun, ohjauksen ja päätöksenteon kannalta. Opintojen aikana harjoitetaan opettajan ammatillisia taitoja sekä opettajan roolia ympäristö- ja arvokasvattajana.

Luonnon- ja ympäristömaantieteen suuntautumisvaihtoehdon opinnot painottuvat luonnonprosessien ja maantieteelliseen luonnon- ja ihmisympäristön vuorovaikutusten tutkimukseen. Opinnoissa syvennytään luonnon- ja ympäristömaantieteen käsitteisiin, teorioihin ja menetelmiin.

Geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto jakautuu geoinformatiikan ja geospatiaalisen analyysin opintoihin. Geoinformatiikan opinnot painottuvat paikkatiedon käsittelyyn, käyttöön ja analyyseihin, kun taas geospatiaalisen analyysin opinnot ovat menetelmäsuuntautuneempia ja keskittyvät aineistojen analyysiin, testaamiseen ja mallinnukseen.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Opiskelijoita on noin 15 500, ja yliopisto työllistää lähes 2 700 henkilöä. Kampukset ovat Joensuussa ja Kuopiossa. Monialainen yliopisto tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta,...


Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonranta 1
70211 Kuopio