Sivuston käyttötapa: Mobiili

Maantiede ja ympäristöpolitiikka

Itä-Suomen yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Joensuu
Kandiohjelmat

Maantiede ja ympäristöpolitiikka

Tavoite

Itä-Suomen yliopisto on maantieteiden ja ympäristöalan osaajien monipuolinen kouluttaja. Historia- ja maantieteiden laitoksella kyseisiä aloja voi opiskella kolmen eri pääaineen - maantieteen, yhteiskuntamaantieteen ja ympäristöpolitiikan - näkökulmasta.

Maantieteen opiskelun tavoitteena on laaja-alainen ihmistoiminnan ja luonnon ilmiöiden sijaintiin, levinneisyyteen, muutokseen ja vuorovaikutukseen liittyvä ymmärrys ja maantieteellisen ajattelun taito.

Yhteiskuntamaantieteessä perehdytään ihmisen, yhteisöjen, kulttuurien, talouden ja ympäristön vuorovaikutussuhteisiin sekä ilmiöiden sijaintia, levinneisyyttä ja muutosta koskevaan suunnitteluun ja hallintaan. Yhteiskuntamaantiedettä ei voi opiskella pääaineena muissa suomalaisissa yliopistoissa.

Ympäristöpolitiikan opinnoissa syvennytään yhteiskunnan ja ympäristön suhteen ulottuvuuksiin sekä ympäristöongelmien ja luonnonvarojen käytön yhteiskunnallisiin haasteisiin ja niiden ratkaisumahdollisuuksiin.

Koulutuksen sisältö

Maantieteen opiskelun kohteet vaihtelevat luonnonmaantieteestä aluepolitiikkaan ja ympäristöongelmiin, ihmisen ja luonnon suhteesta yhteiskunnan sosiaalisiin, taloudellisiin ja poliittisiin kysymyksiin. Opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee luonnonprosessien ja maantieteellisen luonnon- ja ihmisympäristön vuorovaikutusten tutkimuksen ja osaa kiinnittää laaja-alaiset maantieteelliset prosessit käytännön ratkaisuihin. Geoinformatiikkaan suuntautunut opiskelija osaa tehdä paikkatietoon pohjautuvaa maantieteellistä tutkimusta, jossa geoinformatiikan menetelmät ovat merkittävässä osassa.

Yhteiskuntamaantiede on maantieteen erikoisala, jossa tarkastellaan yhteiskunnan rakenteita, alueellisia järjestelmiä sekä yhteiskunnallisia ympäristökysymyksiä. Opinnot suoritettuaan opiskelija on perehtynyt aluekehityksen kysymyksiin, globaaleihin yhteiskuntamaantieteellisiin prosesseihin ja ympäristöhaasteisiin paikallisesta, kansallisesta sekä kansainvälisestä näkökulmasta.

Ympäristöpolitiikka tarjoaa laaja-alaista yhteiskuntatieteellistä osaamista ympäristöalan ja kestävän kehityksen tehtäviin. Opinnoissa tarkastellaan muun muassa talouden ja ympäristön suhdetta, ilmastopolitiikkaa, luonnonvarojen käytön kestävyyttä, yritysten yhteiskuntavastuuta ja sosiaalista kestävyyttä.

Ympäristöpolitiikan opinnot suoritettuaan opiskelija on perehtynyt syvällisesti yhteiskunnan ja ympäristön suhteen ulottuvuuksiin sekä ympäristöongelmien ja luonnonvarojen käytön yhteiskunnallisiin haasteisiin ja niiden ratkaisumahdollisuuksiin. Opiskelija oppii hahmottamaan ympäristökysymysten hallintaa monitasoisesti paikallisesta, kansallisesta sekä globaalista näkökulmasta käsin.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Opiskelijoita on noin 15 500, ja yliopisto työllistää lähes 2 700 henkilöä. Kampukset ovat Joensuussa ja Kuopiossa. Monialainen yliopisto tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta,...


Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonranta 1
70211 Kuopio