Sivuston käyttötapa: Mobiili

Läntinen teologia, maisteriohjelma

Itä-Suomen yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Joensuu
Maisteriohjelmat

Läntinen teologia, maisteriohjelma

Tavoite

Teologian opetus perustuu kristinuskon ja uskonnon ilmiöiden kriittiseen tutkimukseen. Itä-Suomen yliopisto on näköalapaikka idän ja lännen kristillisten perinteiden kohtaamiseen. Läntisen teologian opiskelu antaa valmiudet toimia teologista asiantuntemusta ja uskonnollista erityisosaamista vaativissa kirkollisissa ja yhteiskunnallisissa tehtävissä.

Hakukelpoisia läntisen teologian maisterihaussa ovat suomalaisessa tai akkreditoidussa ulkomaisessa yliopistossa alemman tai ylemmän yliopistotutkinnon suorittaneet henkilöt, joiden aiempiin opintoihin kuuluu vähintään 60 opintopistettä yleisen tai läntisen teologian yliopisto-opintoja.

Teologian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee teologiset oppiaineet ja ymmärtää niiden tieteellisiä erityispiirteitä. Teologian maisteri on perehtynyt syvällisesti yhteen teologiseen tieteenalaan. Hän osaa laatia pro gradu -tutkielman pääaineensa alalta ja kykenee laajentamaan osaamistaan teologisiin jatko-opintoihin

Koulutuksen sisältö

Teologian maisterin tutkinto koostuu syventävistä opinnoista yhdessä pääaineeksi valitussa oppiaineessa, soveltavista opinnoista sekä vapaavalintaisista muista opinnoista. Jos opiskelija ei hakuvaiheessa ole suorittanut teologian maisterilta vaadittavia klassisten kielten opintoja, hänen tulee suorittaa ne osana maisterin tutkintoa.

Osana maisteriopintoja suoritetaan vähintään yhdet soveltavat opinnot: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virkaan vaadittavat soveltavat opinnot, sielunhoidon soveltavat opinnot tai moniammatilliset soveltavat opinnot. Ensinmainittujen suorittaminen ja teologian maisterin tutkinto antaa kelpoisuuden toimia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappina.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Teologian maisteri

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisimpia tiedeyliopistoja. Tarjoamme tutkinto-opetusta lähes sadassa pääaineessa ja monilla aloilla täysin vapaan sivuaineoikeuden. Uusimpaan tutkimukseen perustuva opetus, laaja koulutustarjonta ja joustavat opiskelumahdollisuudet tekevät yliopistostamme halutun opiskelupaikan. Meiltä valmistuneilla opiskelijoilla on hyvät valmiudet toimia muuttuvassa työelämässä ja...


Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonranta 1
70211 Kuopio