Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö

Itä-Suomen yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Joensuu
Kandi- ja maisteriohjelmat

Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö

Tavoite

Käsityönopettajat ovat luovia monitaitureita. Koulutuksen pääaine on käsityötiede, jossa perehdytään käsityöhön laajasti erilaisia materiaaleja ja teknikoita hyödyntäen niin tekstiili- kuin myös teknisen työn sisällöissä. Opinnoissa korostuvat monimateriaalisuus, teknologia, taidon ja tiedon soveltaminen sekä suunnittelu ja ongelmanratkaisu.

Oppimistehtävissä painotetaan yhteisöllisyyttä ja tiimityötä sekä tutkivaa otetta ja asiantuntijuuden kehittymistä sekä korostetaan käsityön yhteyttä yksilön hyvinvointiin, ympäröivään kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Käsityönopettaja auttaa oppilaitaan löytämään oivaltamisen, keksimisen, tutkimisen ilon. Työ on innostamista ja yhdessä tekemistä. Ammattina se on käsityön tietoja ja taitoja välittävä, mutta samalla luova ja uutta kehittävä.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen aikana perehdyt pehmeistä ja kovista materiaaleista käsityönä valmistettavien tuotteiden koko elinkaaren huomioivaan suunnitteluun, valmistukseen ja opetukseen sekä käsityötieteen tutkimuksen tekemiseen. Käsityötieteen opiskelija saa käsityöhön liittyviä tietoja ja taitoja, joita sovelletaan erilaisiin ongelmanratkaisutilanteisiin, projekteihin tai uuden tiedon tuottamiseen.

Käsityötieteen tutkimusopinnot laajentavat ymmärrystä käsityöstä, perehdyttävät tutkimuksen tekemiseen ja opettavat hyödyntämään tieteellisen ajattelun välineitä ja tutkimustietoa omassa työskentelyssä. Käsityönopettajakoulutukseen sisältyy sivuaineena opettajan pedagogiset opinnot.

Koulutus perustuu tutkimukseen ja alan ammatillisiin käytäntöihin sekä niiden väliseen vuorovaikutukseen. Tavoitteena on, että opiskelijalla on hyvät valmiudet suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää käsityönopetusta ja alan erilaisia työtehtäviä tutkimusperustaisesti. Opiskelija osaa ohjata erilaisia ja eri-ikäisiä oppijoita, toteuttaa projekteja, tehdä tiimityötä jaetun asiantuntijuuden periaatteella, hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa sekä verkostoitua eri alojen toimijoiden ja organisaatioiden kanssa. Opiskelija osaa soveltaa tieto-taitoaan toimiessaan kasvatusalan kehittäjänä ja asiantuntijana erilaisissa tehtävissä. Lisäksi opiskelija osaa hyödyntää käsityöalaan liittyvää tutkimusta sekä suunnitella ja toteuttaa käsityötieteellistä tutkimusta.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisimpia tiedeyliopistoja. Tarjoamme tutkinto-opetusta lähes sadassa pääaineessa ja monilla aloilla täysin vapaan sivuaineoikeuden. Uusimpaan tutkimukseen perustuva opetus, laaja koulutustarjonta ja joustavat opiskelumahdollisuudet tekevät yliopistostamme halutun opiskelupaikan. Meiltä valmistuneilla opiskelijoilla on hyvät valmiudet toimia muuttuvassa työelämässä ja...


Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonranta 1
70211 Kuopio