Itsenäiset maisteriohjelmat

Magisterprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik (svenskspråkig)

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus

Magisterprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik (svenskspråkig)

Är du intresserad av fostran, utbildning, undervisning och lärande? Vill du arbeta med uppdrag i samhället som kräver pedagogisk expertis, t.ex. med chefs- eller expertuppdrag inom vuxenutbildning eller det småbarnspedagogiska området? Då är magisterprogrammet i pedagogik med studieinriktningen i allmän pedagogik och vuxenpedagogik det rätta valet för dig.

Pedagogik är ett mångsidigt ämne där allmän pedagogik och vuxenpedagogik förenas. Pedagogiken undersöker människans uppväxt, utveckling och lärande samt de samhälleliga och kulturella dimensionerna hos fostran och utbildning. Den svenskspråkiga studieinriktningen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik betonar flerspråkighet, mångfald och social rättvisa och verksamhetskulturen respekterar jämlikhet och innovativitet och beaktar principerna för hållbar utveckling. Undervisningen och studierna grundar sig på internationell forskning. 

När du har avlagt pedagogie magisterexamen har du de kunskaper som krävs av en pedagogisk expert. Du har fördjupat dina kunskaper och färdigheter i vetenskapsområdets karaktär och de viktigaste teorierna, begreppen och forskningsmetoderna. Du förstår dig på förhållandet mellan teori och praktik och du kan självständigt och tillsammans med andra tillämpa vetenskaplig kunskap i olika expertuppdrag.

Karriärmöjligheter

Pedagoger inom allmän pedagogik och vuxenpedagogik kan arbeta med planering, forskning, administration, utveckling och utbildning inom den offentliga och den privata sektorn samt inom tredje sektorn. Efter examen kan pedagoger till exempel arbeta med utbildningsplanering och utveckling, med personaladministration på företag eller med utbildning av personal inom olika organisationer. 

Inom det småbarnspedagogiska området ger en magisterexamen i pedagogik behörighet att arbeta som daghemsföreståndare, förutsatt att personen är behörig lärare inom småbarnspedagogik och har tillräcklig ledarskapsförmåga.

Kompetens

En magisterexamen i pedagogik ger behörighet att arbeta som daghemsföreståndare, förutsatt att personen är behörig lärare inom småbarnspedagogik och har tillräcklig ledarskapsförmåga. Du har också möjlighet att ansöka om fristående studierätt för de behörighetsgivande pedagogiska studierna för lärare efter avlagd magisterexamen. 

Utöver studierna i pedagogik ger de valbara studierna studenterna möjligheten att skräddarsy sin egen kompetensprofil utifrån de egna intressena. 

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Pedagogie magister, Kasvatustieteen maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu