Kandi- ja maisteriohjelmat

Kotitalousopettaja

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
3 + 2 vuotta
Opiskelukieli
suomi
Pituus
3 + 2 vuotta
Opiskelukieli
suomi

Kotitalousopettaja

Kiinnostaako sinua kasvatus, koulutus, opetus ja oppiminen? Mitä ja miten syömme nyt ja tulevaisuudessa? Ymmärtävätkö nuoret rahan arvon ja teknologian merkityksen arjessaan? Haluatko työskennellä taitavana opettajana, kotitalousalan ammattilaisena ja kasvatusalan asiantuntijana?

Koulutusohjelmasi on silloin kasvatustieteiden kandiohjelma, jossa kotitalousopettajan opintosuunta on yksi hakukohde.

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa kouluttaudut kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen, oppimisen ja johtamisen tehtäviin sekä muihin kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin. Kasvatustieteen asiantuntijana osaat tarkastella kasvatusta ja koulutusta monipuolisesti erilaisten teorioiden, historian ja tutkimuksen kautta sekä osallistua alan kehittämiseen ja tutkimiseen. Myös arvopohdinnat ja hyvän elämän eteen työskenteleminen kuuluvat kasvatustieteen asiantuntijuuteen. Opinnoissasi saat lisäksi valmiudet ammattitaitosi ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen sekä tieteellisiin jatko-opintoihin.

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa on kuusi suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä opintosuuntaa. Jokainen opintosuunta on oma hakukohteensa. Opiskelija suorittaa opintonsa ja tutkintonsa siinä opintosuunnassa, johon on tullut valituksi. Suomenkieliset opintosuunnat ovat erityispedagogiikka, kotitalousopettaja, käsityönopettaja, luokanopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja sekä yleinen ja aikuiskasvatustiede. Ruotsinkieliset opintosuunnat ovat allmän pedagogik och vuxenpedagogik,  lärare inom småbarnspedagogik ja klasslärare.

Kotitalousopettajan opintosuunnassa opiskelet monipuolisesti tietoja ja taitoja kotitalouden asiantuntijaksi kehittyen. Opinnoissa perehdyt ruoanvalmistukseen, terveelliseen syömiseen, perheiden moninaisuuteen, kuluttamiseen ja asumiseen. Sinusta kasvaa arjen taitojen moniosaaja, opettaja sekä tieteellinen asiantuntija. Opit myös työskentelemään oppilaiden kanssa, ohjaamaan ryhmien työskentelyä sekä käyttämään tutkivaa otetta työssäsi. Kandidaatin opintojen myötä ymmärrät kotitalouden aseman ja merkityksen yhteiskunnan hyvinvoinnissa sekä koulun ja opettajien roolin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä.

Kotitalousopettajan opintosuunnan tavoite osana kasvatustieteiden kandiohjelmaa on, että kandidaatin tutkinnon suoritettuasi

  • ymmärrät arjen moninaisuutta erityisesti asumisen, kuluttajuuden, perheen, ruoan ja ravitsemuksen sekä teknologian näkökulmista,
  • tunnistat kotitalouden voimavarojen merkityksen kestävässä hyvinvoinnissa,
  • harjaannut käden taidoissa, taidon opettamisessa ja uuden luomisessa,
  • osaat tarkastella oppijan kokonaisvaltaista oppimisympäristöä,
  • ymmärrät kestävän arjen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkityksen yksilöille, yhteisölle, yhteiskunnalle ja ympäristölle sekä sosiaalisille, rakennetuille ja luonnonympäristöille.

Kotitalousopettajan opintosuunnan opetuskieli on suomi, mutta opintoja voi olla tarjolla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Hakeminen

Katso hakukohtaiset tiedot www.opintopolku.fi

Tutkinto / todistus

  • Kasvatustieteen maisteri
  • Kasvatustieteen kandidaatti
Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu