Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: erityispedagogiikka

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
   
Lähiopetus
Helsinki
Itsenäiset maisteriohjelmat

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: erityispedagogiikka

Kiinnostaako sinua oppimisvaikeudet ja oppimisen tukeminen? Onko tavoitteenasi valmistua erityisopettajaksi tai erityispedagogiikan asiantuntijaksi? Kasvatustieteiden maisteriohjelmassa kouluttaudut opetuksen, oppimisen ja johtamisen tehtäviin sekä yhteiskunnallisiin, kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin. Erityispedagogiikan opintosuunnassa suoritettava kasvatustieteen maisterin tutkinto syventää valmiuksiasi toimia erityisopettajan ja erityispedagogiikan asiantuntijan tehtävissä. 

Opiskelu erityispedagogiikan opintosuunnassa antaa valmiudet työskennellä koulutus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä sekä tutkimus-, johtamis- ja hallinnollisissa tehtävissä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Opintosuunnassa vahvistetaan opiskelijan eettistä ja vastuullista toimijuutta yhteiskunnassa sekä ohjataan häntä toimimaan erityispedagogiikan moninaisissa ja moniammatillisissa kysymyksissä.  

Opinnoissasi saat valmiudet myös ammattitaitosi ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen sekä tieteellisiin jatko-opintoihin. Kasvatustieteet tunnetaan innovatiivisista opetuskokeiluista ja uudenlaisten opetustapojen kehittämisestä. Opetus perustuu uusimpaan, korkeatasoiseen kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimukseen. 

Kasvatustieteiden maisteriohjelman suomenkieliset opintosuunnat ovat erityispedagogiikka, kotitalousopettaja, käsityönopettaja, luokanopettaja, varhaiskasvatus sekä yleinen ja aikuiskasvatustiede. Kasvatustieteiden maisteriohjelman ruotsinkieliset opintosuunnat ovat allmän pedagogik och vuxenpedagogik ja klasslärare.  Opiskelija suorittaa opintonsa ja tutkintonsa siinä opintosuunnassa, johon hänet on valittu. Kasvatustieteiden maisteriohjelma muodostaa jatkumon kasvatustieteiden kandiohjelmalle.

Uramahdollisuudet

Erityispedagogiikan opintosuunnasta kasvatustieteen maisteriksi valmistuneet työllistyvät esimerkiksi erityisopetuksen tehtäviin eri koulutusasteilla. Lisäksi työpaikkoina voivat olla erilaiset hallinto- ja tutkimustehtävät. Valmistuttuaan opiskelijalla on valmiudet toimia koulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa, erityisesti erityispedagogisia näkökohtia huomioon ottaen. Erityisopettajan suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneet saavat kelpoisuuden toimia laaja-alaisena erityisopettajana.

Pätevyys

Erityispedagogiikan opintosuunnan erityisopettajasuuntautumisessa suoritetut kandidaatin ja maisterin tutkinnot yhdessä sisältävät yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004, § 19) mukaiset erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op) ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Kandidaatin ja maisterin tutkinnot antavat siis yhdessä kelpoisuuden antaa osa-aikaista erityisopetusta eli toimia laaja-alaisena erityisopettajana. Mikäli olet suorittanut kandidaatin tutkinnon jossain toisessa koulutuksessa ja haluat suorittaa maisterin tutkinnon erityisopettajasuuntautumisessa, voidaan sinulle määrätä täydentäviä kelpoisuusopintoja kandidaatin tutkintoon kuuluvista opinnoista. 

Laaja-alainen erityisopetus tarkoittaa erityisopetusta oppilaille, jotka muuten ovat tavallisessa luokkaopetuksessa. Opetus voi olla pienryhmä- ja yksilöopetusta sekä yhteisopetusta. Näillä oppilailla on haasteita yleisesti oppimisessa tai jossakin oppiaineessa. Tällöin erityisopetus on oppilaalle osa-aikaista erityisopetusta, eikä hän ole erityisopetuksessa kokopäiväisesti.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto 

Voit opiskella Helsingin yliopistossa 33 kandi- ja 33 maisteriohjelmassa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi yliopistossa voi opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science. Englanninkielisiä maisteriohjelmia yliopistolla on 34. Lähes kaikissa koulutusohjelmissa on tarjolla useiden tieteenalojen sisältöjä....


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto