Kandi- ja maisteriohjelmat

Kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
3+2 år
Opiskelukieli
ruotsi
Opintotuki
Möjlighet till studiestöd
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 år
Opiskelukieli
ruotsi
Opintotuki
Möjlighet till studiestöd
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan
Toteutustapa
Lähiopetus

Kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare

 • Är du intresserad av fostran, utbildning, undervisning och lärande? 
 • Drömmer du om att bli klasslärare? 
 • Vill du arbeta med uppgifter som kräver pedagogisk expertis?  

I så fall är kandidatprogrammet i pedagogik ditt utbildningsprogram. Studieinriktningen för klasslärare är ett av kandidatprogrammets ansökningsobjekt och en av dess studieinriktningar.  

En utexaminerad klasslärare  

 • kan arbeta som klasslärare i årskurs 1–6 samt i förskoleundervisningen 
 • är expert på fostran, undervisning och lärande  
 • känner sitt pedagogiska ansvar och kan upprätthålla sin yrkeskunskap och utveckla sitt arbete  
 • har förutsättningar att samarbeta med medlemmarna i skolsamfundet, eleverna, deras föräldrar och andra aktörer i samhället.  

Den svenskspråkiga klasslärarutbildningen betonar flerspråkighet, mångfald och social rättvisa. Denna profil genomsyrar hela utbildningen. Utbildningens flerspråkighetsprofilering syftar till att utbilda lärare med förmåga att arbeta i en allt mer språkligt och kulturellt heterogen miljö på ett sätt som främjar elevernas utveckling i ämneskunskaper, språk och interkulturell kompetens samt stärker deras identitet.  

Utbildningen betonar språkets roll för lärandet i alla ämnen och stöder därmed uppbyggnaden av en språkmedveten skola. Utöver den existerande mångfalden med elever från olika social, religiös och språklig bakgrund ökar mångfalden även tack vare ökad invandring. I utbildningen får du kunskaper om, färdigheter i och praktiska erfarenheter av att arbeta på ett jämställt och socialt rättvist sätt med alla elever oberoende av deras bakgrund.  

Kandidatprogrammet i pedagogik ger dig baskunskaper och färdigheter i vetenskapsområdets karaktär och de viktigaste teorierna, begreppen och forskningsmetoderna. Du förstår dig på förhållandet mellan teori och praktik och du kan tillämpa ett vetenskapligt tanke- och tillvägagångssätt i olika uppdrag.   

Undervisningen grundar sig på färska och högklassiga inhemska och internationella forskningsrön. Undervisningsmetoderna är mångsidiga och inspirerande.   

Efter kandidatexamen har du goda förutsättningar att fortsätta dina studier och upprätthålla och utveckla de yrkeskunskaper och kompetenser som du har förvärvat. 

Kandidatprogrammet i pedagogik har sex finskspråkiga och tre svenskspråkiga studieinriktningar. Varje studieinriktning utgör ett separat ansökningsmål. Du genomför dina studier och avlägger examen inom den studieinriktning som du antagits till. De finskspråkiga studieinriktningarna är erityispedagogiikka, kotitalousopettaja, käsityönopettaja, luokanopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja samt yleinen ja aikuiskasvatustiede. De svenskspråkiga studieinriktningarna är allmän pedagogik och vuxenpedagogik, lärare inom småbarnspedagogik och klasslärare.

Kompetens/Karriämöjligheter

Pedagogie kandidatexamen och pedagogie magisterexamen i studieinriktningen för klasslärare ger tillsammans behörighet att ge klassundervisning i årskurs 1–6 i den grundläggande utbildningen i enlighet med förordning 986/1998. Genom att inkludera minst 60 studiepoäng studier i ett undervisningsämne i de valfria studierna i examen, får studenten också ämneslärarbehörighet för årskurs 7–9 i den grundläggande utbildningen. En klasslärare är också behörig att ge förskoleundervisning.  

Arbetsutsikterna för klasslärare som har avlagt pedagogie kandidat- och magisterexamen är goda. En del av de utexaminerade klasslärarna placerar sig som experter i skolförvaltningen eller vid olika organisationer och företag.  

Kandidatexamen är en förutsättning för att kunna avlägga magisterexamen. 

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Helsinki
 • ruotsi
 • Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Pedagogie kandidat och magister

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu