Kandi- ja maisteriohjelmat

Kandidatprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
3+2 år
Opiskelukieli
ruotsi
Opintotuki
Möjlighet till studiestöd
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 år
Opiskelukieli
ruotsi
Opintotuki
Möjlighet till studiestöd
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan
Toteutustapa
Lähiopetus

Kandidatprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik

  • Är du intresserad av fostran, utbildning, undervisning och lärande?
  • Vill du arbeta med uppgifter som kräver pedagogisk expertis?
  • Har du som mål att bli expert inom allmän pedagogik och vuxenpedagogik? 

I så fall är kandidatprogrammet i pedagogik med studieinriktningen allmän pedagogik och vuxenpedagogik ditt utbildningsprogram.  

Pedagogik är ett mångsidigt ämne där allmän pedagogik och vuxenpedagogik förenas. Pedagogiken undersöker människans uppväxt, utveckling och lärande samt de samhälleliga och kulturella dimensionerna av fostran och utbildning. Den svenskspråkiga studieinriktningen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik betonar flerspråkighet, mångfald och social rättvisa och verksamhetskulturen främjar jämlikhet och innovativitet samt beaktar principerna för hållbar utveckling. I studierna behandlas utbildningssystem och utbildningspolitiska reformer samt deras relation till social rättvisa och hållbarhet. Därtill studeras förändringar i arbetslivet och de påföljande strukturomvandlingarna inom olika organisationer. 

När du har avlagt pedagogie kandidatexamen har du baskunskaper och färdigheter i vetenskapsområdets karaktär och de viktigaste teorierna, begreppen och forskningsmetoderna. Du förstår förhållandet mellan teori och praktik och du kan självständigt och tillsammans med andra tillämpa vetenskaplig kunskap i olika expertuppdrag. Du har goda förutsättningar att fortsätta dina studier och upprätthålla och utveckla de yrkeskunskaper och kompetenser som du har förvärvat.

Karriärmöjligheter

Pedagoger inom allmän pedagogik och vuxenpedagogik kan arbeta med planering, forskning, administration, utveckling och utbildning inom den offentliga och den privata sektorn samt inom tredje sektorn. Efter avlagd kandidat och magisterexamen kan du till exempel arbeta med utbildningsplanering och utveckling, med personaladministration på företag eller med utbildning av personal inom olika organisationer.

Kompetens

Utöver studierna i pedagogik ger de valbara studierna dig möjlighet att skräddarsy din egen kompetensprofil utifrån dina egna intressen. Märk att studier i allmän pedagogik och vuxenpedagogik inte ger behörighet för att arbeta som klasslärare eller ämneslärare. Du kan dock ansöka om att avlägga behörighetsgivande pedagogiska studier för lärare (på finska) som valbara studier i kandidatskedet, så att du kan undervisa i pedagogik inom vuxenutbildning. Det är också möjligt att ansöka om fristående studierätt för de behörighetsgivande pedagogiska studierna för lärare efter avlagd magisterexamen.  

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki
  • ruotsi
  • Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Pedagogie kandidat och magister

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu