Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Eläinlääketieteen koulutusohjelma

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
3+3 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Helsinki
Kandi- ja maisteriohjelmat

Video

Helsingin yliopisto

Eläinlääketieteen koulutusohjelma

Kiinnostaako sinua, kuinka eläinten, ihmisten ja ympäristön terveys ja hyvinvointi liittyvät toisiinsa? Haluatko eläinten sairauksien ja niiden hoidon ammattilaiseksi? Eläinlääkärin koulutus antaa mahdollisuuden hyvin monenlaisiin työuriin sekä eläinten että ihmisten terveydestä kiinnostuneille.  

Eläinlääketiedettä voit Suomessa opiskella vain Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Tiedekunta vastaa eläinlääkäreiden peruskoulutuksesta, eläinlääketieteellisestä tutkimuksesta sekä huolehtii alan tieteellisestä jatko- ja täydennyskoulutuksesta.

Valmistuttuasi eläinlääketieteen kandidaatiksi, sinulla on

 • kokonaisvaltainen käsitys eri eläinlajien elimistön rakenteesta ja toiminnasta molekyylitasolta elävään, kokonaiseen eläimeen 
 • perustiedot kotieläintuotannosta sekä ymmärrys eläinten hyvinvoinnista ja niihin vaikuttavista tekijöistä 
 • ymmärrys siitä, miten eläinten, ihmisten ja ympäristön terveys liittyvät toisiinsa 
 • kattavat tiedot taudinaiheuttajista, niiden aiheuttamista muutoksista elimistössä, tautien torjunnasta, eläinten lääkinnästä sekä näihin liittyvästä lainsäädännöstä 
 • tuntemus eettisen ja näyttöön perustuvan päätöksenteon perusteista 
 • perusvalmiudet eläinpotilaiden tutkimiseen ja diagnostiikkaan, lihantarkastukseen sekä eläinlääketieteelliseen tutkimustyöhön 

Valmistuttuasi eläinlääketieteen lisensiaatiksi sinulla on 

 • valmiudet diagnosoida, hoitaa ja ehkäistä tavallisimpia kotieläinten sairauksia sekä arvioida ja valvoa eläintenpitoa eläinsuojelun näkökulmasta 
 • valmiudet toimia elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden asiantuntija-, valvonta- ja johtamistehtävissä 
 • kyky kriittisesti arvioida eri lähteistä peräisin olevaa tietoa ja soveltaa sitä käytännön eläinlääkärintyössä sekä oman ammattitaidon jatkuvassa kehittämisessä 
 • kyky ottaa huomioon tieteelliset, eettiset ja taloudelliset näkökulmat päätöksiä tehdessäsi 
 • valmiudet eläinlääkinnän asiantuntijana viestiä, neuvotella ja ohjeistaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä toimia moniammatillisessa työyhteisössä

Uramahdollisuudet

Eläinlääkärinä työllistyt hyvin ja työtehtäväsi ovat monipuolisia. Työsi on vaihtelevaa ja vaativaa. Päiviisi kuuluu monesti kiirettä, vastuuta sekä nopeita, mutta harkittuja päätöksiä. Terävän pään ja taitavien käsien lisäksi tarvitset sosiaalisia taitoja ja empatiaa, sillä työ voi sisältää asiakaspalvelua. Joskus osa työtehtävistä on fyysisesti raskaita. Eläinlääkärinä kohtaat työssäsi eläimen koko elämänkaaren – positiivisten asioiden lisäksi työsi on myös vakavien sairauksien hoitamista ja kuoleman kohtaamista. 

Eläinlääkärin ammatissa voit työskennellä hyvin erilaisissa tehtävissä, myös johtajana. Suurin osa eläinlääkäreistä on kliinisessä potilastyössä tuotantoeläin-, pieneläin- tai hevoseläinlääkärinä. Eläinlääketieteen ammattilaisena et ole ainoastaan eläinten terveyden ammattilainen, vaan vastaat myös ihmisten terveydestä ja elintarvikkeiden turvallisuudesta.

Kolmannes eläinlääkäreistä työskentelee elintarvikehygienian parissa. Elintarvikkeiden, tarttuvien eläintautien ja eläinten hyvinvoinnin valvonta on tärkeä eläinlääkäreitä työllistävä osa-alue. Voit löytää töitä elintarvikevalvonnasta ja ympäristöterveydenhuollosta. Ympäristöterveydenhuollon parissa työskentelevät eläinlääkärit suojelevat ihmisiä ja eläimiä ympäristöperäisiltä terveysriskeiltä. 

Eläinlääkärinä sinua työllistavat mm. kunnat, kaupungit, yksityiset eläinlääkärinvastaanotot, valtion virastot, yliopistot sekä lääkeyritykset. Eläinlääkärinä voit työskennellä eläinsuojeluviranomaisena, rajavalvonnassa ja tarkastuseläinlääkärinä teurastamolla. Voit valmistumisen jälkeen toimia myös yksityisenä ammatinharjoittajana.

Pätevyys

Eläinlääkärin koulutus koostuu kolmivuotisesta eläinlääketieteen kandidaatin tutkinnosta (ELK) ja kolmivuotisesta eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta (ELL). Pelkkä ELK-tutkinto ei pätevöitä eläinlääkärin tehtäviin, vaan siihen tarvitaan molemmat tutkinnot.  

Eläinlääkärin ammatissa voi toimia vain laillistettu ammattihenkilö. Ammatinharjoitusoikeuden eläinlääketieteen lisensiaateille myöntää Ruokavirasto. 

Eläinlääketieteen lisensiaattitutkinto antaa sinulle valmiudet työskennellä laillistettuna eläinlääkärinä Euroopan Unionin alueella. Tutkinto antaa myös hyvän pohjan, jos haluat pätevöityä eläinlääkäriksi Euroopan ulkopuolella, esimerkiksi Pohjois-Amerikassa.

Noin viiden vuoden opintojen jälkeen saat väliaikaisen oikeuden harjoittaa eläinlääkärinammattia laillistetun eläinlääkärin sijaisena. Jo aiemmin voit saada oikeuden toimia teurastamoita valvovana virkaeläinlääkärinä.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Eläinlääketieteen kandidaatti ja lisensiaatti

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

Voit opiskella Helsingin yliopistossa 33 kandi- ja 33 maisteriohjelmassa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi yliopistossa voi opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science. Englanninkielisiä maisteriohjelmia yliopistolla on 34. Lähes kaikissa koulutusohjelmissa on tarjolla useiden tieteenalojen sisältöjä....


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto