Sivuston käyttötapa: Mobiili

Samhällsvetenskaper

Åbo Akademi
Sammanfattning
3+2 år
Svenska
Möjlighet till studiestöd
Hösten
Sista ansökan: Gemensam ansökan
   
Lähiopetus
Heltid
Turku, Vaasa
Kandiohjelmat

Samhällsvetenskaper

Samhällsvetenskaper, Åbo Akademi

Samhällsvetenskaper

Som samhällsvetare förstår du ingående hur ett demokratiskt samhälle fungerar och vilka krafter som styr politiken i Finland och ute i världen. Du lär dig att förstå hur en stat förvaltas i olika instanser (t.ex. ministerier, riksdagen, landskap, kommuner, banker, räddningsväsendet, medborgarorganisationer), vilka aktörer som är med och bestämmer och hur internationella relationer mellan olika länder sköts och utvecklas.

I början av utbildningen får du en bred vetenskaplig grund inom samhällsvetenskaperna och väljer ett huvudämne bland folkrätt, informationsvetenskap, nationalekonomi, offentlig förvaltning, offentlig rätt, privaträtt, sociologi och statskunskap. Möjligheten att studera bl.a. mänskliga rättigheter inom folkrätt lockar även många utländska studerande till Åbo Akademis internationella studiemiljö.

Innehållet i utbildningen

Utbildningen ger dig färdigheter som uppskattas både nationellt och internationellt: förmåga att tillämpa självständigt och samhällsvetenskapligt tänkande i praktiken, breda kunskaper i språk och kommunikation, samarbetsförmåga samt förmåga till kritisk och analytisk hantering av information. Också vårt fokus på demokrati och medborgarsamhället syns i undervisningen.

På Åbo Akademis enhet i Vasa specialiserar du dig på huvudämnet statskunskap med masskommunikation. 

Biämnen får du välja fritt bland Åbo Akademis andra utbildningslinjer, och möjligheterna till studentutbyte och internationell praktik är utmärkta.

Du som samhällsvetare i arbetslivet

Som utexaminerad politices kandidat/magister kan du jobba med krävande sakkunniguppgifter inom politikens och statsförvaltningens olika delområden. Ledande konsult, överinspektör, koordinator, internationell planerare och redaktör är bara några av de vanligaste titlarna på dem som har tagit steget in i arbetslivet genom vår utbildningslinje. Många arbetar i administrations-, utvecklings- och planeringsuppgifter (t.ex. på ministerier, på migrationsverket, vid universitet), med kommunikation (t.ex. för massmedier, nyhetsbyrån FNB) och med konsultverksamhet (t.ex. banker, företag, eget företag). Som högskoleutbildad sakkunnig får du vara beredd på att leda det demokratiska medborgarsamhället framåt.

Bonus: Åbo Akademi erbjuder också intressanta karriärmöjligheter inom forskning åt duktiga samhällsvetare.


Yhteiskuntatieteiden koulutusohjelma Turussa


Yhteiskuntatieteilijä ymmärtää, kuinka demokraattinen yhteiskunta toimii ja minkälaiset voimat ohjaavat politiikkaa Suomessa ja maailmalla. Opinnoissa perehdytään siihen, miten valtiossa hallinto toimii eri tasoilla (esim. ministeriöt, eduskunta, maakunnat, kunnat, pankit, pelastuslaitos, kansalaisjärjestöt), mitkä toimijat osallistuvat päätöksentekoon ja miten eri maiden välisiä kansainvälisiä suhteita hoidetaan ja kehitetään.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen alussa saat laajan yhteiskuntatieteellisen tietopohjan ja valitset pääaineeksi joko kansainvälisen oikeuden, informaatiotutkimuksen, kansantaloustieteen, julkishallinnon, julkisoikeuden, yksityisoikeuden, sosiologian tai valtio-opin. Mahdollisuus opiskella esimerkiksi ihmisoikeusasioita kansainvälisen oikeuden puitteissa houkuttaa myös monia ulkomaisia opiskelijoita Åbo Akademin kansainväliseen opiskeluyhteisöön.

Koulutus antaa sinulle valmiuksia, joita arvostetaan sekä Suomessa että maailmalla: osaat soveltaa itsenäistä ja yhteiskuntatieteellistä ajattelua käytännössä, sinulla on kattavat kieli- ja viestintätaidot, olet yhteistyökykyinen ja käsittelet tietoa kriittisesti ja analyyttisesti.

Opetuksessa näkyy myös Åbo Akademin painotus demokratiaan ja kansalaisyhteiskuntaan. Voit valita sivuaineet Åbo Akademin muista koulutusohjelmista, ja sinulla on erinomaiset mahdollisuudet opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomailla.

Ansökan och behörighet

Ansökan till utbildningen sker via den gemensamma ansökan.

Examen / diplom

  • Politices kandidat
  • Politices magister

Beställ information

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om Samhällsvetenskaper.

Fyll i dina kontaktuppgifter

Skicka din intresseanmälan

Få mer information från skolan

Åbo Akademi

Åbo Akademi

Åbo Akademi är ett stort universitet i liten förpackning! Välj bland våra många huvudämnen och biämnen och skräddarsy din egen profil. Med stark studiegemenskap och nära kontakt mellan studerande och personal blir dina studier både roliga och smidiga hos oss....


Lue lisää oppilaitoksesta Åbo Akademi ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Åbo Akademi

Tuomiokirkontori 3
20500 Turku

 Näytä puhelinnumero
www.abo.fi


Tilaa lisätietoa

För att beställa information om Samhällsvetenskaper, fyll i följande uppgifter: