Sivuston käyttötapa: Mobiili

Biovetenskaper

Åbo Akademi
Sammanfattning
3+2 år
Svenska
Möjlighet till studiestöd
Hösten
Sista ansökan: Gemensam ansökan
   
Lähiopetus
Heltid
Turku
Kandiohjelmat

Biovetenskaper

Biovetenskaper, Åbo Akademi

Biovetenskaper

En biovetare kan genom forskning och praktiska tillämpningar rädda människo- och djurliv, utveckla nya botemedel mot sjukdomar eller skapa metoder och produkter som kan rädda världens havsområden.

Biovetenskaper handlar om att förstå och tillämpa information om de minsta beståndsdelarna i människan samt förändringarna i natur och miljö: molekyler, celler och biokemiska processer, genetik, organismer, evolution, ekologi och miljöfrågor.

Ditt spetskunnande skaffar du genom att fördjupa dig antingen i människan (bl.a. fysiologi, DNA, människokroppens fascinerande cellulära processer och mekanismer) eller i havsområdena (biologi, biodiversitet, ekosystem och arter). Du kan även välja att studera till ämneslärare i biologi om du brinner för att dela ditt kunnande med andra.

Innehållet i utbildningen

Redan på kandidatnivå styr dina intressen valet av huvudämne. Med huvudämnet cell och molekylär biovetenskap lär du dig bl.a. hur organ och vävnader bildas och utvecklas, hur cellerna kommunicerar samt hur generna styr hela processen. Du läser också om stamceller och cancerceller och om hur nya terapier mot olika sjukdomar skapas. Ditt biämne är kemi och under magisterstudierna fördjupar du dig ytterligare i antingen biokemi eller cellbiologi.

Huvudämnet miljö- och marinbiologi är något för dig som är intresserad av havsområdenas (särskilt Östersjöns) biologiska mångfald, ekologi och arter. Du får delta i praktiska fältkurser och kan välja ett bio- eller naturvetenskapligt biämne. Inom båda huvudämnena har du fina möjlighet att studera utomlands och skapa kontakter inför arbetslivet.

Du som biovetare i arbetslivet

Som utexaminerad kandidat i naturvetenskaper/filosofie magister kan du med ditt jobb göra skillnad för både människa och natur, samt öka medvetandet om miljöfrågor. Forskare, doktorand, projektsakkunnig, produktionskemist, produktutvecklingschef, naturskyddsbiolog, miljöinspektör och lärare i biologi är bara några av titlarna på dem som tagit steget in i arbetslivet genom vår utbildningslinje. Många arbetar med forskning (universitet), undervisning (yrkeshögskolor, grundskolor), produktutveckling (läkemedels- och kemiindustri, varvsindustri) och hälsoförvaltning (statlig och kommunal övervakning, hälsosektorn, sjukhus, arbetshygien, EU). Som högskoleutbildad expert får du gå in på minsta lilla detalj för att hitta de bästa lösningarna. Ditt arbete är banbrytande!

Bonus: Åbo Akademi erbjuder också intressanta karriärmöjligheter inom forskning åt duktiga biovetare.


Biotieteiden koulutusohjelma

Biotieteilijä voi tutkimuksen ja käytännön sovellusten avulla suojella ihmisten ja eläinten elämää, kehittää sairauksiin uusia parannuskeinoja tai luoda maailman merien suojelemiseen tarkoitettuja menetelmiä ja tuotteita.

Biotieteiden kautta pyritään ymmärtämään ja soveltamaan tietoa, joka käsittelee kaikkea elämää ihmisen pienimmistä osasista luonnon ja ympäristön muutoksiin: molekyylejä, soluja ja biokemiallisia prosesseja, genetiikkaa, organismeja, evoluutiota, ekologiaa ja ympäristökysymyksiä. Hankit huippuosaamisesi syventymällä joko ihmiseen (mm. fysiologia, DNA, ihmiskehon soluprosessit ja -mekanismit) tai merialueisiin (biologia, biodiversiteetti, ekosysteemit ja lajit). Voit myös opiskella biologian aineenopettajaksi, jos haluat jakaa tietämystäsi muille.

Koulutuksen sisältö

Kiinnostuksen kohteesi ohjaavat pääainevalintaasi jo kandidaattiopintojen vaiheessa. Jos valitset pääaineeksi solu- ja molekyylibiotieteen, opit miten elimet ja kudokset muodostuvat ja kehittyvät, miten solut kommunikoivat ja miten geenit ohjaavat koko prosessia. Perehdyt myös kantasoluihin ja syöpäsoluihin ja uusien hoitojen kehittämiseen. Sivuaineesi on kemia, ja maisteriopintojen aikana syvennyt joko biokemiaan tai solubiologiaan. 

Ympäristö- ja meribiologia sopii pääaineeksi niille, jotka ovat kiinnostuneita merialueiden (erityisesti Itämeren) biologisesta monimuotoisuudesta, ekologiasta ja lajeista. Pääset osallistumaan käytännönläheisiin kenttäkursseihin ja voit valita sivuaineen biotieteiden tai luonnontieteiden parista. Kummankin pääaineen myötä sinulla on hyvät mahdollisuudet opiskella ulkomailla ja luoda kontakteja työelämää varten.

Ansökan och behörighet

Ansökan till utbildningen sker via den gemensamma ansökan.

Examen / diplom

  • Kandidat i naturvetenskaper
  • Filosofie magister

Beställ information

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om Biovetenskaper.

Fyll i dina kontaktuppgifter

Skicka din intresseanmälan

Få mer information från skolan

Åbo Akademi

Åbo Akademi

Åbo Akademi är ett stort universitet i liten förpackning! Välj bland våra många huvudämnen och biämnen och skräddarsy din egen profil. Med stark studiegemenskap och nära kontakt mellan studerande och personal blir dina studier både roliga och smidiga hos oss....


Lue lisää oppilaitoksesta Åbo Akademi ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Åbo Akademi

Tuomiokirkontori 3
20500 Turku

 Näytä puhelinnumero
www.abo.fi

Tilaa lisätietoa

För att beställa information om Biovetenskaper, fyll i följande uppgifter: