Sivuston käyttötapa: Mobiili

Allmän pedagogik och vuxenpedagogik

Åbo Akademi
Sammanfattning
3+2 år
Svenska
Möjlighet till studiestöd
Hösten
Sista ansökan: Gemensam ansökan
   
Lähiopetus
Heltid
Vaasa
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Allmän pedagogik och vuxenpedagogik

Allmän pedagogik och vuxenpedagogik, Åbo Akademi

Allmän pedagogik och vuxenpedagogik

Vår inlärning är central för hur vi uppfattar vår omvärld och agerar som medborgare i samhället. Du som studerar allmän pedagogik eller vuxenpedagogik är nyfiken på hur omvärldens utveckling och olika utbildningsfrågor påverkar oss som individer och i grupp. Du vill arbeta för hållbar utveckling både i organisationer och på samhällsnivå och ser människan och hennes lärande som en del av den helheten. Utöver gedigen pedagogisk kunskap lär du dig under din utbildning att tänka analytiskt och handla konstruktivt, vilket ger dig färdigheter att arbeta som ledare i olika människonära uppgifter. Din breda kompetens och din förståelse för vår inlärning gör dig till en viktig sakkunnig, exempelvis i företag, på olika läroanstalter och i kommunala eller statliga organisationer.

Innehållet i utbildningen

Ditt huvudämne är antingen allmän pedagogik eller vuxenpedagogik. Du som vill bli lärare väljer pedagogiska studier för yrkeslärare som biämne, men annars kan du fritt välja din studieinriktning med biämnen från hela Åbo Akademi och även andra universitet. Till dina studier hör en praktikperiod där du förankrar ditt kunnande i arbetslivet. Under din utbildning övar du även dina språk- och kommunikationsfärdigheter, och om du vill kan du åka utomlands på praktik eller utbyte. Du som studerar allmän pedagogik eller vuxenpedagogik blir först pedagogie kandidat och därefter pedagogie magister.

Du som pedagog i arbetslivet

Med allmän pedagogik eller vuxenpedagogik som huvudämne får du färdigheter att jobba med pedagogiskt ledarskap och lärande inom samhällets olika sektorer. Din arbetsgivare kan både vara inom den offentliga sektorn, företagslivet, olika organisationer eller den fria bildningen. I en mängd olika yrken har du möjlighet att jobba med människor, exempelvis som planerare, verksamhetsledare, personaladministratör, bildningsdirektör eller konsult. Den profilering du väljer hjälper dig nå din drömkarriär!

Bonus: För duktiga pedagoger erbjuder Åbo Akademi även intressanta karriärmöjligheter inom forskning!


Yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutusohjelma

Oppiminen vaikuttaa keskeisesti siihen, kuinka ymmärrämme ympäröivää maailmaa ja miten toimimme yhteiskunnan jäseninä. Yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen opiskelijana sinua kiinnostaa, miten ympäröivän maailman kehitys ja koulutukseen liittyvät kysymykset vaikuttavat ihmisiin yksilöinä ja osana ryhmää. Haluat tehdä työtä kestävän kehityksen puolesta sekä organisaatioiden että yhteiskunnan tasolla ja näet ihmisen ja hänen oppimisensa osana tätä kokonaisuutta.

Koulutus opettaa sinulle pedagogisen tiedon lisäksi analyyttistä ajattelua ja kykyä toimia rakentavalla tavalla ja sitä kautta valmiuksia erilaisiin ihmisläheisiin tehtäviin ja johtamiseen. Laaja-alainen osaaminen ja oppimista koskeva tietämys tekevät sinusta tärkeän asiantuntijan, joka voi työskennellä yrityksissä ja oppilaitoksissa sekä kunnallisissa tai valtiollisissa organisaatioissa.

Opintojen toteutus

Pääaineesi on joko yleinenkasvatustiede tai aikuiskasvatustiede. Jos haluat toimia opettajana, sinun pitää valita sivuaineeksi ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot, mutta muuten voit vapaasti rakentaa oman opintokokonaisuutesi valitsemalla sivuaineita sekä Åbo Akademin koulutusohjelmista että muista yliopistoista.

Opintoihin sisältyy harjoittelujakso, jonka aikana syvennät osaamistasi työelämässä. Koulutuksen aikana harjoittelet myös kieli- ja viestintätaitoja, ja halutessasi voit lähteä ulkomaille harjoitteluun tai opiskelijavaihtoon. Yleisen kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen opiskelijat valmistuvat ensin kasvatustieteen kandidaateiksi ja sen jälkeen kasvatustieteen maistereiksi.

Ansökan och behörighet

Ansökan till utbildningen sker via den gemensamma ansökan.

Examen / diplom

  • Pe­da­go­gie kan­di­dat
  • Pe­da­go­gie ma­gis­ter

Beställ information

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om Allmän pedagogik och vuxenpedagogik.

Fyll i dina kontaktuppgifter

Skicka din intresseanmälan

Få mer information från skolan

Åbo Akademi

Åbo Akademi

Åbo Akademi

Åbo Akademi är ett stort universitet i liten förpackning! Välj bland våra många huvudämnen och biämnen och skräddarsy din egen profil. Med stark studiegemenskap och nära kontakt mellan studerande och personal blir dina studier både roliga och smidiga hos oss....


Lue lisää oppilaitoksesta Åbo Akademi ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Åbo Akademi

Tuomiokirkontori 3
20500 Turku

 Näytä puhelinnumero
www.abo.fi


Tilaa lisätietoa

För att beställa information om Allmän pedagogik och vuxenpedagogik, fyll i följande uppgifter:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: