Yliopistokoulutukset , Diplomi-insinööri

Diplomi-insinööri - diplomi-insinöörikoulutus, DI

Diplomi-insinööri

Diplomi-insinöörin koulutus on teknis-tieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa mahdollisuuden moniin eri työtehtäviin. Diplomi-insinöörin koulutuksen sisältöön voi myös itse vaikuttaa painottamalla opintojen sisältöä ja harjoittelupaikkojen valintaa omien kiinnostusten mukaisesti.

 
Näyttää 1-50 yhteensä 68 tulosta
 
Yliopistot ja korkeakoulut
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot Paikkakunta sort Arvostelut sort Oppilaitokset sort
Tekniikka
Diplomi-insinööri
Arkkitehtuuri Oulu Oulun yliopisto
marker Arkkitehtuuri Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Arkkitehtuuri Espoo Aalto-yliopisto
Automaatio- ja informaatioteknologia Espoo Aalto-yliopisto
Automaatiotekniikka Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Bioinformaatioteknologia Espoo Aalto-yliopisto
Biotekniikka Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Biotekniikka Turku Turun yliopisto
Energia- ja informaatiotekniikka Vaasa Vaasan yliopisto
Energiatekniikka Lappeenranta          
(1)
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Informaatioverkostot Espoo Aalto-yliopisto
Kaivos- ja rikastustekniikka Oulu Oulun yliopisto
Kemiantekniikka Lappeenranta Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Kemiteknik Turku          
(1)
Åbo Akademi
Konetekniikka Lappeenranta Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Konetekniikka Oulu Oulun yliopisto
marker Konetekniikka Tampere          
(1)
Tampereen teknillinen yliopisto
marker Materiaalitekniikka Tampere          
(1)
Tampereen teknillinen yliopisto
Prosessitekniikka Oulu Oulun yliopisto
marker Rakennustekniikka Tampere          
(1)
Tampereen teknillinen yliopisto
Sähkötekniikka Lappeenranta          
(1)
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Sähkötekniikka Oulu Oulun yliopisto
marker Sähkötekniikka Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Teknillinen fysiikka ja matematiikka Espoo Aalto-yliopisto
Teknis-luonnontieteellinen ala Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
marker Tietojohtaminen Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Tietotekniikka Espoo Aalto-yliopisto
Tietotekniikka Lappeenranta Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Tietotekniikka Oulu Oulun yliopisto
Tietotekniikka Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Tuotantotalous Espoo Aalto-yliopisto
Tuotantotalous Lappeenranta          
(1)
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Tuotantotalous Oulu Oulun yliopisto
Tuotantotalous Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
marker Ympäristö- ja energiatekniikka Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Ympäristötekniikka Lappeenranta Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Ympäristötekniikka Oulu Oulun yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Tekniikka
Diplomi-insinööri
Arkkitehtuurin maisteriopinnot Espoo Aalto-yliopisto
Maisema-arkkitehtuurin maisteriopinnot Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Architecture Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Master's Programme in Automation and Electrical Engineering Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Automation Engineering Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Master's Programme in Bioengineering Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Master's Programme in Building Technology Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Cold Climate Engineering Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Creative Sustainability | Technology Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Electrical Engineering Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Master's Programme in Energy Technology Espoo Aalto-yliopisto
  • marker Haastattelu
 
Näyttää 1-50 yhteensä 68 tulosta
 
arrow12arrow
Näytä kaikki (18) koulutukset

Diplomi-insinööri - diplomi-insinöörikoulutus, DI -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Diplomi-insinöörin koulutus on teknis-tieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto ja antaa mahdollisuuden moniin eri työtehtäviin. Koulutuksen sisältöön voi myös itse vaikuttaa painottamalla opintojen sisältöä ja harjoittelupaikkojen valintaa omien kiinnostusten mukaisesti. Maailma ympärillämme muuttuu koko ajan, joten tulevaisuudessa on olemassa tehtäviä, joita kukaan ei osaa vielä edes kuvitella.

diplomi-insinööri

Koulutusalat

Diplomi-insinöörin tutkinnon aloja ovat puunjalostus, kaivostekniikka ja metallurgia, kone-, sähkö-, rakennus- ja kemiantekniikka, sekä uudempina sähkötekniikasta eriytyneet tieto-, automaatio-, ja bioinformaatiotekniikka, sekä sähköinen media. Teollisuuden tarve saada tekniikkaa tuntevia kaupallisen alan osaajia yritysten johto- ja asiantuntijatehtäviin on synnyttänyt tuotantotalouden alan. Luonnontieteellisen tutkimustiedon soveltaminen tekniikan palvelukseen on synnyttänyt teknillisen fysiikan ja teknis-luonnontieteellisen koulutuksen. Tarkat koulutusalojen nimet vaihtelevat yliopistoittain.

Diplomi-insinöörin tutkinnon rakenne

Tutkinnon laajuus on yhteensä 300 opintopistettä, joista 180 kuuluu ensiksi suoritettavaan kolmivuotiseen tekniikan kandidaatin tutkintoon ja 120 varsinaiseen viisivuotiseen diplomi-insinöörin tutkintoon eli maisteritason opintoihin. Tämä sisältää opintojen lopuksi laadittavan diplomityön, jonka laajuus on 30 opintopistettä.

Tekniikan alan tutkintoihin kuuluu lisäksi harjoittelua, joka tavallisesti tulee hoidettua kesätöiden muodossa. Diplomityö päättötyönä vastaa muiden maisteritutkintojen pro gradu -tutkielmaa. Diplomityö voi olla joko tutkielmaluontoinen tai jonkin teknisen ongelman vaatima selvitystyö ja ratkaisu.

Missä voi opiskella diplomi-insinööriksi?

Diplomi-insinöörikoulutusta Suomessa järjestää teknillinen korkeakoulu Espoossa, teknilliset yliopistot Tampereella ja Lappeenrannassa, Turun yliopisto sekä teknilliset tiedekunnat Oulun ja Vaasan yliopistossa sekä Åbo Akademissa. Suurin osa opiskelupaikoista jaetaan yliopistojen yhteisessä diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa.

diplomi-insinööriDiplomi-insinööri työelämässä

Diplomi-insinöörin työ on vaativaa asiantuntijatyötä. Diplomi-insinöörit sijoittuvat tyypillisesti asiantuntija- tai johtotehtäviin, mutta myös myynti-, koulutus-, ja tutkimustyöt ovat tavallisia. Diplomi-insinöörillä on ammatillinen valmius suunnittelutyöhön, mutta diplomi-insinöörin tieteellinen koulutus antaa myös laajemman näkökulman johtoa, kehittämistä ja myyntiä varten sekä tieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen. Diplomi-insinöörin jatkotutkintoja ovat tekniikan lisensiaatin (TkL) ja tekniikan tohtorin (TkT) tai filosofian tohtorin (FT) tutkinnot. Diplomi-insinööri voi myös anoa työkokemusehdon täytyttyä Euroopan Insinöörijärjestöjen liitto FEANI:lta Euroinsinööri -nimikettä.

Työtilanne

Diplomi-insinöörien työtilanne on useimmilla aloilla hyvä. Vastavalmistuneet työllistyvät koulutustaan vastaaviin ja hyvin palkattuihin tehtäviin, eli koulutusta ja suomalaista diplomi-insinöörin asiantuntemusta arvostetaan. TEKin tilastoista voit tutkia tarkemmin tämänhetkistä palkka- tai työllisyystilannetta.

Onnea diplomi-insinöörin opintoihisi!

Vertaile koulutuksia