Yliopistokoulutukset , Diplomi-insinööri

Diplomi-insinööri - diplomi-insinöörikoulutus, DI

Diplomi-insinööri

Diplomi-insinöörin koulutus on teknis-tieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa mahdollisuuden moniin eri työtehtäviin. Diplomi-insinöörin koulutuksen sisältöön voi myös itse vaikuttaa painottamalla opintojen sisältöä ja harjoittelupaikkojen valintaa omien kiinnostusten mukaisesti.

 
Näyttää 1-50 yhteensä 80 tulosta
arrow 1 2 arrow
Koulutukset
Yliopistot ja korkeakoulut
Tekniikka Paikkakunta sort Arvostelut sort Kouluttajat sort
Diplomi-insinööri
Arkkitehtuuri Oulu Oulun yliopisto
marker Arkkitehtuuri Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Arkkitehtuuri Espoo Aalto-yliopisto
Arkkitehtuurin maisteriopinnot Espoo Aalto-yliopisto
Automaatio- ja informaatioteknologia Espoo Aalto-yliopisto
Automaatio- ja systeemitekniikka Helsinki Aalto-yliopisto
Automaatiotekniikka Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Bioinformaatioteknologia Espoo Aalto-yliopisto
Bioinformaatioteknologian maisteriopinnot Espoo Aalto-yliopisto
Biotekniikka Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Biotekniikka (DI) Turku Turun yliopisto
Datateknik Turku Åbo Akademi
Elektroniikan ja sähkötekniikan maisteriopinnot Espoo Aalto-yliopisto
Energia- ja informaatiotekniikka Vaasa Vaasan yliopisto
Energia- ja LVI-tekniikan maisteriopinnot Espoo Aalto-yliopisto
Energiatekniikka Lappeenranta Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Geomatiikan maisteriopinnot Espoo Aalto-yliopisto
Informaatioverkostojen maisteriopinnot Espoo Aalto-yliopisto
Informaatioverkostot Espoo Aalto-yliopisto
Kemian tekniikan maisteriopinnot Espoo Aalto-yliopisto
Kemiantekniikka Lappeenranta Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Kemiteknik Turku           (1) Åbo Akademi
Kiinteistötalouden maisteriopinnot Espoo Aalto-yliopisto
Konetekniikan maisteriopinnot Espoo Aalto-yliopisto
Konetekniikka Lappeenranta Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Konetekniikka Oulu Oulun yliopisto
marker Konetekniikka Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Maisema-arkkitehtuurin maisteriopinnot Espoo Aalto-yliopisto
Master´s Programme in Architecture Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Master's Programme in Applied and Engineering Mathematics Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Automation Engineering Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Master's Programme in Bioengineering Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Master's Programme in Brain and Mind Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Communications Ecosystem Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Communications Engineering Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Creative Sustainability | Technology Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Electrical Engineering Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Master's Programme in Electrical Engineering Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Geoinformatics Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Information Technology Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Master's Programme in Innovative and Sustainable Energy Engineering Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Machine Learning and Data Mining Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Maritime Engineering Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Materials Engineering Tampere Tampereen teknillinen yliopisto
Master's Programme in Mechanical Engineering Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Micro- and Nanotechnology Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Minerals and Environmental Programme Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Radio Science and Engineering Espoo Aalto-yliopisto
Master's Programme in Real Estate Investment and Finance Espoo Aalto-yliopisto
  • marker Haastattelu
 
Näyttää 1-50 yhteensä 80 tulosta
arrow 1 2 arrow
Näytä kaikki (30) koulutukset

Diplomi-insinööri - diplomi-insinöörikoulutus, DI -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Diplomi-insinöörin koulutus on teknis-tieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto ja antaa mahdollisuuden moniin eri työtehtäviin. Koulutuksen sisältöön voi myös itse vaikuttaa painottamalla opintojen sisältöä ja harjoittelupaikkojen valintaa omien kiinnostusten mukaisesti. Maailma ympärillämme muuttuu koko ajan, joten tulevaisuudessa on olemassa tehtäviä, joita kukaan ei osaa vielä edes kuvitella.

diplomi-insinööri

Koulutusalat

Diplomi-insinöörin tutkinnon aloja ovat puunjalostus, kaivostekniikka ja metallurgia, kone-, sähkö-, rakennus- ja kemiantekniikka, sekä uudempina sähkötekniikasta eriytyneet tieto-, automaatio-, ja bioinformaatiotekniikka, sekä sähköinen media. Teollisuuden tarve saada tekniikkaa tuntevia kaupallisen alan osaajia yritysten johto- ja asiantuntijatehtäviin on synnyttänyt tuotantotalouden alan. Luonnontieteellisen tutkimustiedon soveltaminen tekniikan palvelukseen on synnyttänyt teknillisen fysiikan ja teknis-luonnontieteellisen koulutuksen. Tarkat koulutusalojen nimet vaihtelevat yliopistoittain.

Diplomi-insinöörin tutkinnon rakenne

Tutkinnon laajuus on yhteensä 300 opintopistettä, joista 180 kuuluu ensiksi suoritettavaan kolmivuotiseen tekniikan kandidaatin tutkintoon ja 120 varsinaiseen viisivuotiseen diplomi-insinöörin tutkintoon eli maisteritason opintoihin. Tämä sisältää opintojen lopuksi laadittavan diplomityön, jonka laajuus on 30 opintopistettä.

Tekniikan alan tutkintoihin kuuluu lisäksi harjoittelua, joka tavallisesti tulee hoidettua kesätöiden muodossa. Diplomityö päättötyönä vastaa muiden maisteritutkintojen pro gradu -tutkielmaa. Diplomityö voi olla joko tutkielmaluontoinen tai jonkin teknisen ongelman vaatima selvitystyö ja ratkaisu.

Missä voi opiskella diplomi-insinööriksi?

Diplomi-insinöörikoulutusta Suomessa järjestää teknillinen korkeakoulu Espoossa, teknilliset yliopistot Tampereella ja Lappeenrannassa, Turun yliopisto sekä teknilliset tiedekunnat Oulun ja Vaasan yliopistossa sekä Åbo Akademissa. Suurin osa opiskelupaikoista jaetaan yliopistojen yhteisessä diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa.

diplomi-insinööriDiplomi-insinööri työelämässä

Diplomi-insinöörin työ on vaativaa asiantuntijatyötä. Diplomi-insinöörit sijoittuvat tyypillisesti asiantuntija- tai johtotehtäviin, mutta myös myynti-, koulutus-, ja tutkimustyöt ovat tavallisia. Diplomi-insinöörillä on ammatillinen valmius suunnittelutyöhön, mutta diplomi-insinöörin tieteellinen koulutus antaa myös laajemman näkökulman johtoa, kehittämistä ja myyntiä varten sekä tieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen. Diplomi-insinöörin jatkotutkintoja ovat tekniikan lisensiaatin (TkL) ja tekniikan tohtorin (TkT) tai filosofian tohtorin (FT) tutkinnot. Diplomi-insinööri voi myös anoa työkokemusehdon täytyttyä Euroopan Insinöörijärjestöjen liitto FEANI:lta Euroinsinööri -nimikettä.

Työtilanne

Diplomi-insinöörien työtilanne on useimmilla aloilla hyvä. Vastavalmistuneet työllistyvät koulutustaan vastaaviin ja hyvin palkattuihin tehtäviin, eli koulutusta ja suomalaista diplomi-insinöörin asiantuntemusta arvostetaan. TEKin tilastoista voit tutkia tarkemmin tämänhetkistä palkka- tai työllisyystilannetta.

Onnea diplomi-insinöörin opintoihisi!

Vertaile koulutuksia